Senior rådgivare


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala

Sista ansökan

2020-02-29

Enheten för utvecklingspolitik och globala ekumeniska allianser verkar bland annat för att internationella avdelningen har goda institutionella relationer med Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen. Till enheten söker vi nu en senior rådgivare.
Läs gärna mer på https://www.svenskakyrkan.se/act   

Arbetsuppgifter Utveckla relationerna med de globala ekumeniska allianserna i samarbete med avdelningens ledning och följa skeenden inom organisationerna, föreslå åtgärder och identifiera utvecklingsmöjligheter. Samordna och bidra till samverkansytor med andra avdelningar på kansliet, framförallt ledningsavdelning samt avdelningen för kyrkoliv. Ge råd och bereda ärenden till ledningen på internationella avdelningen. Bereda i planering och uppföljning till Svenska kyrkans representanter i Svenska kyrkans styrorgan, kommittéer och arbetsgrupper. Samordna avdelningens underlag till remissvar till olika instanser och enhetens rapportering till generalsekreteraren och styrorgan. Samordna och handlägga bilaterala relationer till andra ekumeniska biståndsorganisationer med vilka Act Svenska kyrkan samarbetar i Norden och Europa. Bidra till introduktion, utbildning och fortbildning av medarbetare och till internkommunikation om de globala ekumeniska allianserna. Handlägga programverksamhet, projekt och kärnstöd inom ramen för de globala ekumeniska alliansernas uppdrag. 

Kvalifikationer Akademisk examen, gärna med inriktning mot ekumenik, diakoni och mänskliga rättigheter. Erfarenhet och kunskap inom den internationella ekumeniska familjen, Kyrkornas världsråd (KV), Lutherska världsförbundet (LVF) och ACT-alliansen. Erfarenhet av politiskt styrda organisationer och gärna av styrelsearbete. Kompetens och erfarenhet av att leda och styra processer. God organisatorisk förmåga och erfarenhet av att jobba med analytiskt arbete och leverera inom fastställda ramar och tidplaner. Mycket god stilistisk och kommunikativ förmåga, i såväl tal som skrift på både svenska och engelska. Meriterande är att ha god förståelse av religionens roll i utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete i kyrkorelaterade/ekumeniska sammanhang och erfarenhet av liknande arbete inom Svenska kyrkan eller likande organisationer. 

Viktiga personliga egenskaper är att du är strukturerad, kvalitetsmedveten och har god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enl. överenskommelse. Resor i tjänsten förekommer, ca 15–25 dagar/år.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Policychef Eva Ekelund tel: 018-16 98 22

Fackliga företrädare Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 29 02 2020. Intervjuer sker löpande.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. 

Internationella avdelningen Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkans vision är en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Arbetet sker tillsammans med kyrkor och partnerorganisationer i framförallt Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Det har stor spännvidd, från arbete med långsiktigt utvecklingssamarbete, humanitära insatser och påverkansinsatser på lokal och global nivå och stöd till kyrkor och teologisk utbildning. Svenska kyrkan är medlem i Action by Churches Together (ACT) som är en global allians för kyrkor och kyrkorelaterade organisationer.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.