Arkivarie


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala

Sista ansökan

2019-12-15

Arkivet vid kyrkokansliet i Uppsala förvarar handlingar för Svenska kyrkans nationella nivå. I arkivet förvaras ca 3500 hyllmeter handlingar från i huvudsak 1800-talets slut och framåt. Materialet är mångfacetterat och omfattar handlingar som rör Svenska kyrkans utveckling och arbete genom åren, både i Sverige och internationellt. Svenska kyrkan står inför stora förändringar på arkiv- och dokumenthanteringsområdet. Vi kommer inom de närmaste åren att arbeta med att utveckla elektronisk dokumenthantering och digital långtidslagring med e-arkiv vilket kommer att innebära stora förändringar i arbetssätt. Detta arbete berör såväl kyrkokansliets egen verksamhet som stift och församlingar.

På rättsavdelningen (nationell nivå) arbetar ca 30 personer. Avdelningen ansvarar för administrationen runt kyrkomötet och kyrkostyrelsen samt bistår kyrkokansliet och kyrkans stift och församlingar med sakkunskap och råd inom bland annat arkiv, registratur, juridik och kyrkorätt. Avdelningen består av tre enheter; administrativa, juridiska och kyrkovalet. Den här tjänsten hör till den administrativa enheten.

Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se

Arbetsuppgifter
Du ger råd och stöd samt utbildar i arkiv- och diarieföringsfrågor. Du besvarar forskarförfrågningar, tjänstgör i forskarexpedition samt tar emot studiebesök. Du kommer också att tillsammans med enhetschef, gruppledare och övriga arkivarier planera, prioritera och bli tilldelad arbetsuppgifter kopplade till arkivfunktionen.

I tjänsten ingår att vara objektspecialist gällande dokument- och ärendehantering.  Det IT-system som du kommer att arbeta med är Public 360°. Arbetet i förvaltningsobjektet bedrivs enligt PM3-modellen och objektspecialisten arbetar på verksamhetssidan. I uppdraget ingår att hantera och följa upp ärenden/incidenter och utgöra användarstöd,
samt omvärldsbevaka området dokument- och ärendehantering. Du kommer att medverka till att ta fram nya processer, rutiner, mallar, dokumentation och utbildningsmaterial.

I rollen ingår också att informera och utbilda kyrkokansliets medarbetare om nya/ändrade regelverk, processer/arbetssätt och funktioner inom dokument- och möteshantering. 

Kvalifikationer
Du har högskoleexamen där arkivvetenskap ingår med minst 60hp. Du har några års arbetslivserfarenhet som arkivarie. Dina kunskaper i användandet av IT-baserade system för ärendehantering är goda och du har god kännedom om de lagar och förordningar som styr verksamhetsområdet. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Meriterande är om du har arbetat med Public360. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att genomföra utbildningar och på ett pedagogiskt sätt förmedla kunskap.

Som person är du noggrann, strukturerad och serviceinriktad. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du har förmågan att leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet. Vi vill att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Enhetschef Maria Enarsson  070-602 07 10.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Urval sker löpande och intervjuer är planerade till 9 januari. Ansökan ska ha inkommit senast den 15 december 2019

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.