Post doc-forskare inom institutionssjälavård, visstid


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala

Sista ansökan

2019-10-31

I forsknings- och analysenhetens uppdrag ingår att främja och bedriva forskning med relevans för Svenska kyrkan. Enheten bistår kyrkans alla nivåer med underlag för beslut och verksamhetsutveckling. Enheten ansvarar även för insamling och tillgängliggörande av kyrkostatistik och samordning av nationell nivås enkätundersökningar och omvärldsanalys. Vidare ingår ansvar för metodutveckling för ett rättighetsbaserat arbetssätt.

 

Som del av samhället är också trossamfund stadda i förändring och utveckling. Svenska kyrkan har en ny roll som trossamfund med förändrade relationer till stat; med ett arv av att vara majoritetskyrka; med ökande förväntningar på samhälleligt deltagande i att hantera nya krav i samhällsliv. Forsknings- och analysenheten arbetar med projekt som på olika sätt relaterar till att vara kyrka i ett samhälle i förändring. Anställda vid forsknings- och analysenheten bedriver forskning och gör utredningar inom ämnen som berör den Svenska kyrkan, med inriktning på samhällsteologi och religionssociologisk forskning. Enhetens forskare arbetar underställda samma vetenskapliga krav som all akademisk forskning och ger stöd till Svenskakyrkans reflektion och utveckling främst genom valet av forskningsområden. Läs gärna mer på https://www.svenskakyrkan.se/forskning/nyheter/teologi-i-tiden

 

Arbetsuppgifter
Forskartjänsten omfattar 80% egeninitierad forskning med inriktning på institutionssjälavård. Utformningen av forskningsprojektet sker självständigt men förväntas relatera till övergripande frågeställning som behandlar institutionssjälavårdens förutsättningar i en mångreligiös omvärld. Beteckningen ”institutionssjälavård” är inte statisk, men innefattar idag det arbete som bedrivs inom Sjukhuskyrkan, kyrkan-polis i samverkan, andlig vård inom Kriminalvården, militärsjälavården, Universitetskyrkan, flygplatskyrkan och på Migrationsverkets förvar. Att arbeta som forskare vid enheten innebär att få tid för egen forskning med frågeställningar relaterad till Svenska kyrkans verksamhet inom något av dessa områden. Därutöver ingår att bidra till Svenska kyrkans kunskapande verksamhet genom till exempel mindre undersökningar, skrivelser, föreläsningar, forskningsansökningar eller att bistå med metodstöd och metodutveckling. Svenska kyrkans forskningsenhet strävar efter att bedriva sin verksamhet i nära samverkan med såväl universitet och högskolor i Sverige som församlingar och stift.

 

Vi söker nu en ny kollega som aktivt vill delta i vår verksamhet och bidra till det fortsatta formandet och utvecklingen av forskning inom institutionssjälavård. Syftet med anställningen är även att kvalificera forskaren för framtida arbete i högre akademiska positioner inom sin disciplin. Sökande ombeds att utveckla ett fokuserat forskningsprojekt med tydliga mål och forskningsfrågor och en lämplig metodisk strategi. Projektet bör vara väl positionerat inom det internationella forskningsområdet och nyhet i metodiska tillvägagångssätt är en styrka.

 

Kvalifikationer
Du ska vara disputerad i teologi, religions sociologi, sociologi eller annan relevant disciplin. Vi lägger särskild vikt vid förmågan att genomföra oberoende sökning av hög kvalitet, samt förmåga att samarbeta med kollegor och bidra till vidareutvecklingen av forskningsfältet. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

 

Tillträde m.m.
Tjänsten är en visstidsanställning på 100% under 2 år med tillträde så snart som möjligt, dock senast den 1 januari 2020.

 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av

Forsknings- och analyschef Pernilla Jonsson, tel 018-16 95 93.

 

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

 

Välkommen med din ansökan innehållande nedanstående senast den 31 oktober 2019.
Ansök via knappen nedan.

  • Namn och kontaktuppgifter, nuvarande befattning.
  • Personligt brev som även sammanfattar vetenskapligt arbete och forskningsintresse.
  • CV (sammanfattning av utbildning, befattningar, pedagogisk erfarenhet, administrativ erfarenhet och annan kvalificerad aktivitet).
  • Kopior av utbildningsintyg (endast akademiska avskrifter).
  • Komplett lista över publikationer, med de 3 viktigaste akademiska publikationerna bifogade.
  • Referenspersoner: 2-3 referenser (namn, förhållande till kandidat, e-post och telefonnummer).

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.