Programsamordnare till Afrikaenheten med inriktning mot Uganda


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster Svenska kyrkans internationella arbete

Sista ansökan

2019-09-13

Afrikaenheten söker en programsamordnare med inriktning på insatser i Uganda. Enheten har som uppdrag att förvalta och utveckla Svenska kyrkans internationella arbete i Afrika. Verksamheten omfattar både utvecklingssamarbete och kyrkosamverkan med ett speciellt fokus på tematiska områden inom genusrättvisa och jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, rättvis och hållbar försörjning, teologi och utveckling samt rättvis fred.

Arbetsuppgifter
I strategiperioden för 2018-2022 pågår stimulerande utvecklingsarbete i flera program. Programsamordnarens uppdrag är att verka för att enheten levererar enligt de respektive mål och tematiska områden som beslutats för de aktuella landprogrammen i Afrika. Uppgifterna riktar sig främst till partner i Uganda och omfattar större EU-finansierade insatser, konsortiesamarbeten samt innovativa partnerskap och finansieringsformer inom bistånd. I programmet ingår även utveckling av ”Nexus mellan humanitärt och utvecklings-samarbete”.

Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/kyrkokansliet-och-internationella-avdelningen

Arbetsuppgifter:

  • Ansvara för programutveckling och bidra till utveckling av relationer med partner.
  • Följa upp, säkerställa och rapportera resultatuppfyllelse och lärande (kapacitetsutveckling och utvärdering) av programinsatser.
  • Ansvara för programmets rambudget.
  • Bidra till innovativa samarbeten och finansieringar av civilsamhället och partnerorganisationers arbete.
  • Följa utvecklingstrender inom relevanta områden i programland/ länder.
  • Lyfta lokalt förankrade policyfrågor till global policydialog i samarbete med kollegor.
  • Samordna med andra handläggare och utsända inom avdelningen och kansli i relaterade uppgifter.
  • Företräda Svenska kyrkan inom ramen för uppdraget.

Resor ingår i tjänsten och arbetet utförs i en öppen och flexibel kontorsmiljö.

Kvalifikationer
Du har en akademisk kompetens inom relevant område för tjänstens inriktning och innehåll. Du har dokumenterad god erfarenhet av utvecklingsarbete inom resultatstyrning och projektcykelhantering, inklusive relaterad administration och dokumentation.

Du har välrenommerad erfarenhet av att föra dialoger i internationella sammanhang. Du har analytisk och stilistisk förmåga, samt utmärkta kunskaper i engelska och svenska. Du har praktiska erfarenheter av arbete relaterat till rättvis och hållbar försörjning, genusrättvisa och jämställdhet samt av ekumeniskt samarbete, i Östra Afrika, företrädesvis Uganda.

Vi vill att du har fälterfarenhet respektive programsamordnarerfarenhet  från programländer i Afrika, gärna Uganda. Du har också erfarenhet av att samarbeta i internationella nätverk, och av användning av innovativa finansiella instrument såsom garantier och näringslivssamverkan. Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete med institutionella givare och att du varit med och bidragit i ansökningar. Andra önskvärda meriter är erfarenhet från mänskligt rättighetsbaserat arbete och kapacitetsutveckling med partner, liksom kunskaper i lokala nationella språk.

För att komma ifråga för tjänsten ska du var noggrann och ansvarsfull, ha förmåga att leverera inom fastställda ramar och tidsplaner, men också kunna vara flexibel och anpassa arbetstempot, när uppgifterna så föranleder. Arbetet sker med en hög grad av digitalisering och du måste ha goda kunskaper i Officepaketet (Excel, Word och Outlook) samt en i övrigt god administrativ förmåga.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Tillträde snarast möjligt. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Placering inom regionsektionen, Afrikaenheten. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Peter Karlsson Sjögren, chef för Afrikaenheten, 072-710 73 08.

Fackliga företrädare

Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 13 september 2019. Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden, och vi uppmuntrar därför tidiga ansökningar.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Internationella avdelningen Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkans vision är en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Arbetet sker tillsammans med kyrkor och partnerorganisationer i framförallt Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Det har stor spännvidd, från arbete med långsiktigt utvecklingssamarbete, humanitära insatser och påverkansinsatser på lokal och global nivå och stöd till kyrkor och teologisk utbildning. Svenska kyrkan är medlem i Action by Churches Together (ACT) som är en global allians för kyrkor och kyrkorelaterade organisationer.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.