Nationell samordnare för begravningsverksamheten


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala

Sista ansökan

2019-08-19

Svenska kyrkans verksamhet har en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum.

Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav drygt 500 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt. Mer information om Svenska kyrkan finns på www.svenskakyrkan.se

 

Uppdraget
Sedan den 1 januari 2019 har kyrkostyrelsen ett ansvar för övergripande frågor som rör den begravningsverksamhet som bedrivs hos Svenska kyrkans församlingar och pastorat samt begravningssamfälligheten i Göteborg. Kyrkostyrelsen har beslutat att det inom kyrkokansliet ska byggas upp kompetens på begravningsområdet. Generalsekreteraren har därför inrättat en tjänst som Nationell samordnare för begravningsverksamheten, knuten till kansliets rättsavdelning.

Vi söker dig som vill leda uppbyggnad och etablering av en ny funktion för stöd till de kyrkliga begravningshuvudmännen och stiften i deras respektive uppdrag relaterat till begravningsverksamheten, i dagens och framtidens utmaningar.

Tjänsten
Du ansvarar för att skapa en sammanhållen funktion för övergripande frågor som ger stöd till stiften och de kyrkliga begravningshuvudmännen att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i enlighet med lagstiftning, kyrkoordning och god sed. Det är viktigt att huvudmännens verksamhet åtnjuter högt förtroende hos allmänhet, myndigheter och andra intressenter.

Du följer utvecklingen inom begravningsområdet generellt och har ett särskilt huvudmannaperspektiv inom Svenska kyrkan. Du identifierar utvecklingsbehov och kompetenser som bör knytas till funktionen.

För att utföra uppdraget samverkar Du med myndigheter, andra trossamfund och aktörer inom begravningsområdet. I kyrkokansliet bedrivs idag verksamhet som på olika sätt knyter an till begravningsverksamheten, t.ex. inom områdena kulturarv, relationer med andra trossamfund, beredskap, kommunikation, ekonomi, samverkande inköp och arkivfrågor. Du kommer i det dagliga arbetet att ha en nära samverkan med kansliets olika delar. Vidare finns etablerade kontakter med regeringskansli och myndigheter som Du också kommer att ansluta till.

Hållbarhetsfrågor är centrala för Svenska kyrkan och innefattar bl.a. miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Krematorieverksamheten är ett område att särskilt uppmärksamma i detta avseende, men också i samordningsfrågor.

Du rapporterar till rättschefen.

Kvalifikationer
Du har avlagt jur.kand eller juristexamen och har stor erfarenhet som jurist eller betydande erfarenhet av kvalificerad handläggning i komplexa frågor inom statlig verksamhet. Du har intresse för samhällsfrågor.

Du är utvecklingsorienterad, driver självständigt frågor och fattar beslut. Du är analytisk och har god strategisk förmåga, arbetar med helhetssyn, men kan också se detaljer. Du samverkar med många personer inom och utom Svenska kyrkan varför det är viktigt att du är lyhörd och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är van att företräda arbetsgivaren externt, vilket betyder mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska och engelska. En digital arbetsplats är en självklarhet för dig.

Erfarenhet från arbete inom Svenska kyrkan eller kännedom om Svenska kyrkans organisation och verksamhet, särskilt inom begravningsområdet, är meriterande.

Du är medlem i Svenska kyrkan och delar våra värderingar.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.   Tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Generalsekreterare Helén Ottosson Lovén, tel 018-169485.


Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 19 augusti 2019

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Svenska Kyrkan Kansli

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.