Policyrådgivare jämställdhet och mänskliga rättigheter


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala

Sista ansökan

2019-08-20

Act Svenska kyrkan bedriver påverkansarbete med svenska och internationella beslutsfattare bland annat gentemot EU och FN. Påverkansarbetet syftar till att förändra orättvisa strukturer och påverka policyramverk, politiska processer och beslut, men också till att förändra normer och beteenden. Vi arbetar utifrån rättighetsperspektivets principer och MR-systemen. Som religiös aktör ser vi att vi har ett specifikt bidrag till att åstadkomma förändringar och för Act Svenska kyrkan är genusrättvisa och jämställdhet en prioriterad fråga. I vårt påverkansarbete arbetar vi bland annat med familjerätt och familjenormer.

Läs gärna mer på https://www.svenskakyrkan.se/act  

Arbetsuppgifter
Utifrån Act Svenska kyrkans positioner och påverkansplaner bedriva nationellt och internationellt påverkansarbete för genusrättvisa utifrån ett tros- och rättighetsperspektiv. Driva och upprätthålla goda relationer med svenska beslutsfattare, de påverkansnätverk som Act Svenska kyrkan ingår i och givare.

Underhålla och utveckla program gällande global policydialog, inklusive resultatuppföljning, kvalitetssäkring och rapportering.
Kontinuerligt genomföra omvärldsanalys/problemanalys för policydialog i relation till Sverige, EU och FN. Förbereda och planera konferenser och möten internationellt inom den ekumeniska rörelsen, samt FN-systemet och andra multilaterala arenor.

Bistå med underlag och strategi inför externa möten som rör jämställdhetsfrågor frågor samt kvalitetssäkra kommunikationsmaterial. Arbete med policyprocesser så som remisser och att skriva fram positionspapper och policys.
Samverka med globala ekumeniska och interreligiösa nätverk såsom ACT-alliansen, Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd och Side by Side: Faith Movement for Gender Justice kring jämställdhet utifrån policymål och program. Driva Svenska kyrkans policyfrågor på nationella, regionala och globala arenor utifrån positioner och riktlinjer.
Samarbeta med utsänd personal samt övrigt som uppdras av enhetschef.

Kvalifikationer
Minst fem års erfarenhet av påverkansarbete för jämställdhet och mänskliga rättigheter, gärna genom internationella organisationer och/eller i fält. Minst magisterexamen, eller motsvarande erfarenhet, inom statskunskap, utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter och internationella relationer. Kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån MR-systemen och FN. Förståelse av kyrkliga sammanhang, ekumenik och kyrkan som samhällsaktör. Teologisk grundexamen är meriterande.

Mycket god kommunikativ förmåga, i såväl tal som skrift på både svenska och engelska. Spanska är meriterande. Som person är du strategisk, målinriktad och flexibel samt har god analytisk förmåga.

God kännedom om globala policyrelaterade plattformar och nätverk och trender inom policydiskursen för jämställdhet och mänskliga rättigheter globalt.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Tillträde så snart som möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 100% sysselsättningsgrad.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Policychef, Eva Ekelund, eva.ekelund@svenskakyrkan.se, tel. 018-169500.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 20 augusti 2019

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Internationella avdelningen Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkans vision är en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Arbetet sker tillsammans med kyrkor och partnerorganisationer i framförallt Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Det har stor spännvidd, från arbete med långsiktigt utvecklingssamarbete, humanitära insatser och påverkansinsatser på lokal och global nivå och stöd till kyrkor och teologisk utbildning. Svenska kyrkan är medlem i Action by Churches Together (ACT) som är en global allians för kyrkor och kyrkorelaterade organisationer.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.