Informationssäkerhetssamordnare - fokus förvaltning och tillsyn


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala

Sista ansökan

2021-05-17

IT-sektionen på Kyrkokansliet i Uppsala tillhör Avdelningen för gemensamma funktioner och ansvarar för gemensamma system och den IT-infrastruktur som finns inom hela Svenska kyrkan.
IT-sektionen består av ca 45 medarbetare (alla placerade i Uppsala) och har en kostnadsbudget på ca 280 Mkr vilket innebär att en stor del av verksamheten är outsourcad. IT-sektionen förväntas ha en ledande roll i digitalisering av Svenska kyrkans 1000-åriga organisation.

Vi söker dig som vill arbeta med att utveckla och förvalta kyrkokansliets systematiska arbete med att säkra en god och säker hantering av våra informationstillgångar. Du kommer att vara en del av IT-sektionen men samtidigt vara en resurs för och relatera till kansliets alla avdelningar samt till kansliets ledning. Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som informationssäkerhetssamordnare är du drivande i kyrkokansliets arbete med informationssäkerhet och leder utveckling av kansliets ledningssystem för informationssäkerhet samt utbildar i hur kansliet arbetar på området. Du utformar, följer upp och förvaltar regelverk, policys, riktlinjer och rutiner inom informationssäkerhetsområdet. Du stöttar IT-drift, IT-förvaltningen och projektledning i att säkerställa att informationen är klassificerad och ändamålsenligt skyddad och att adekvata säkerhetsåtgärder är implementerade.

Du ingår i en grupp med IT-arkitekter och relaterar nära till våra driftansvariga, förvaltningsledare och projektledare. Utanför IT-sektionen samarbetar du nära våra dataskyddsombud, säkerhetsfunktionen samt utgör ett stöd för beslutsfattande chefer på alla nivåer. I rollen förekommer det även handläggande uppgifter där du kommer att handlägga ärenden, verka som sekreterare och agera föredragande i beslutsforum på kansliet.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller motsvarande och har mer än tre års erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet i större organisationer med alla delar som ingår i ett ledningssystem för informationssäkerhet. Du har dokumenterad kunskap och kännedom om rättsliga krav och regelverk som påverkar informationssäkerhetsarbetet, t.ex. GDPR och ISO 27001. Certifieringar inom informationssäkerhet, t.ex. CISSP, CISA eller CISM är meriterande liksom översiktlig förståelse för områden inom IT-säkerhet som t.ex. nätverkssäkerhet, skadlig kod, kryptering, säkerhetskopiering, fysisk säkerhet, kris- och kontinuitetshantering.

Du som person driver gärna på och påverkar på ett pragmatiskt och lösningsorienterat sätt. Du arbetar strukturerat, är ansvarsfull och kommunicerar på ett pedagogiskt sätt. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar. Som ett led i vårt arbete för en balanserad och jämställd arbetsplats hoppas vi extra mycket på kvinnliga sökande.

Välkommen med din ansökan
Du visar ditt intresse via signerarekrytering.se där du bifogar CV och ett motivationsbrev om varför du är vår blivande informationssäkerhetssamordnare. Eftersom urval sker löpande tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt, allra senast den 17 maj. Eventuella frågor besvaras av Signeras konsulter Priscilla Paulin, tel. 070-456 63 65 eller Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark(Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

 

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.