Regional policyrådgivare Asien och Latinamerika


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster Act Svenska kyrkan

Sista ansökan

2021-05-16

Act Svenska kyrkans vision för det internationella arbetet är frihet och värdighet för varje människa, hållbara och rättvisa samhällen och en helad och försonad värld. Arbetet sker tillsammans med partner i framförallt Afrika, Asien, östra Europa, Latinamerika och Mellanöstern. Det har stor spännvidd, allt från humanitära insatser till integrerade landsbygdsutvecklingsprojekt och MR-arbete till påverkansarbete på lokal och global nivå. Act Svenska kyrkan är medlem i Action by Churches Together (ACT) som är en global allians för kyrkor över hela världen som tillsammans arbetar med katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete.

Läs gärna mer om oss på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/kyrkokansliet-och-internationella-avdelningen

Act Svenska kyrkan bedriver påverkansarbete med svenska och internationella beslutsfattare bland annat gentemot EU och FN. Påverkansarbetet syftar till att förändra orättvisa strukturer och påverka policyramverk, politiska processer och beslut, men också till att förändra normer och beteenden. Vi arbetar utifrån rättighetsperspektivets principer och MR-systemen. Act Svenska kyrkan tillämpar policydialog som metod i påverkansarbetet – läs gärna mer i Act Svenska kyrkans strategiska plan.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla och driva Act Svenska kyrkans regionala policy- och påverkansarbete i Act Svenska kyrkans program i Asien och Latinamerika.

Enheten för Asien och Latinamerika på Act Svenska kyrkan
Vi är 12 personer i enheten som på olika sätt ansvarar för programverksamheten i Centralamerika, Colombia, Haiti, Pakistan, Indien, Myanmar och Filippinerna. Programmen spänner över ett flertal av Act Svenska kyrkans tematiska områden: genusrättvisa, rättvis fred, rättvis och hållbar utveckling samt teologi och utveckling.

Enhetens regionala policydialogarbete tar sitt avstamp i demokratiskt utrymme, med fokus främst på kvinnor, urfolk och etniska och religiösa minoriteter. Som religiös aktör ser vi också att vi har ett specifikt bidrag till allas rätt till religions- och övertygelsefrihet.

Arbetsuppgifter
Som regional policyrådgivare har du i uppgift att underhålla och utveckla policydialog/ påverkansarbete i de program som enheten ansvarar för. Du driver frågor som är aktuella och prioriterade för Act Svenska kyrkans landprogram gentemot beslutsfattare, i första hand i Sverige och Europa samt FN. Du initierar och upprätthåller relevanta nätverk och relationer med beslutsfattare. Du bidrar kontinuerligt till omvärldsanalysen i relation till region- och landprogram och till att stärka enhetens och partners förmåga att arbeta med policydialogfrågor. I det arbetet ingår att lyfta frågor från regionerna till Act Svenska kyrkans globala policydialog.

Du samverkar med enhetens medarbetare samt med övriga kollegor inom avdelningen och vid behov med andra avdelningar. Du bidrar i framtagande av underlag till t.ex. medieutspel, remissvar, positionspapper, och policys. Tjänsten innebär även att andra arbetsuppgifter kan tilldelas av närmaste chef. I arbetsuppgifterna ingår att företräda Svenska kyrkan.

Kvalifikationer
Du har en relevant akademisk bakgrund relaterad till internationella utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och civilsamhällets utveckling. Du har arbetslivserfarenhet av utvecklingssamarbete, humanitärt arbete eller motsvarande, helst i Asien och/eller Latinamerika. Du har arbetat med påverkansfrågor i relation till UD, Sida, EU och FN och har upparbetade kontakter och nätverk med beslutsfattare på de arenor där Act Svenska kyrkan verkar. Du har förmåga att bevaka och följa med i utvecklingen inom de ansvarsområden och kontexter som prioriteras. Du har kunskaper och färdigheter inom människorättsbaserat arbetssätt, genusanalys och andra metoder för utveckling, uppföljning och resultatrapportering. Tjänsten förutsätter att du har förståelse för religionens och religiösa aktörers betydelse i utvecklingssammanhang, och känner dig bekväm med att föra dialog i ett internationellt sammanhang, inklusive med religiösa och ekumeniska aktörer.

Ett krav för tjänsten är att du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, engelska och spanska. Analytisk kompetens, förmåga att samverka och nätverka, flexibelt förhållningssätt och förmåga att leverera inom fastställda ramar och tidsplaner är också viktiga krav. Du förväntas vara noggrann och ansvarsfull, ha datorvana samt i övrigt god administrativ förmåga. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tjänsten innebär resor såväl inom Europa som till Asien och Latinamerika vid några tillfällen per år.

Tillträde
Tillsvidareanställning 100 %. Tillträde i augusti 2021 eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att nuvarande tjänsteinnehavare går vidare i annan anställningsprocess som planerat. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
enhetschef Karin Bodin, tel. 0730 48 13 55.  Frågor kan besvaras fram till den 12/5. 

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark (Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 16 maj 2021

 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans bistånds- och utvecklingsaktör. Genom effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete och globalt påverkansarbete arbetar vi tillsammans med partners över hela världen för att rädda liv, förändra liv och förändra världen. Act Svenska kyrkan har cirka 100 anställda i Uppsala och runt om i Sverige finns tusentals engagerade i församlingar och stift. Globalt, framförallt i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern finns utsända medarbetare och långsiktiga partnerskap med lokala kyrkor, civilsamhällesorganisationer och gräsrotsrörelser. Detta ger oss en unik möjlighet att nå människor i utsatta situationer, människor som få andra når. Act Svenska kyrkans finansierar sin verksamhet främst genom gåvor och institutionella medel från SIDA och EU. 2019 var den totala omsättningen 512,7 miljoner kronor varav 200,7 miljoner kronor var gåvor.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.