Programkoordinator för klimatprogrammet


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala

Sista ansökan

2021-03-02

Presentation av uppdraget och enheten
Kyrkostyrelsen har antagit en färdplan för klimatet med målsättning att Svenska kyrkan ska bli klimatneutral till 2030 och även lyfta existentiella aspekter av klimatkrisen och bidra till klimaträttvisa. Den nationella nivåns stöd till stift och församlingar för färdplanen för klimatet bedrivs inom ett Klimatprogram, vars första etapp omfattar perioden 2021-2023. Rollen som Programkoordinator i befattningen Verksamhetsutvecklare är placerad i Enheten för diakoni och hållbar utveckling. Enheten består av ca 15 medarbetare som utvecklar och samordnar Svenska kyrkans arbete med diakoni, välfärd och hållbarhet. Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/agenda2030/svenska-kyrkans-fardplan-for-klimatet

Arbetsuppgifter
Som koordinator av programmet kommer du att verka för att klimatprogrammet levererar enligt målen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Du driver och håller ihop aktuella processer och projekt så att synergieffekter kan uppstå såväl mellan projekt inom samma målområden som mellan målområden. Vidare deltar du i såväl handläggning som utveckling av arbetet och stöttar Svenska kyrkans enheter i de projekt som drivs inom programmets ram. Du kommer att arbeta självständigt men också nära programledare.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

 • handlägga projektansökningar och ta fram olika slags beslutsunderlag
 • löpande följa upp projekt, coacha projektledare och sammanställa resultat från olika projekt
 • planera och genomföra webinarier, seminarier och liknande
 • delta i uppföljning och rapportering till intressenter och styrorgan
 • samordna och samverka med olika grupper och verksamheter
 • medverka i metodutveckling

Arbetet innebär omfattande samverkan framförallt med stiften men även med olika verksamheter på den nationella nivån.

Vi tror att du:

 • Har en akademisk- eller yrkesexamen inom klimat/miljö/hållbar utveckling, eller har tillägnat dig motsvarande kunskap i yrkeslivet
 • Har några års erfarenhet att arbeta med klimat eller miljöfrågor
 • Har erfarenheter av projekt eller processledning
 • Har kännedom om Greenhouse gas protocol och klimatberäkningar
 • Har god datorvana inklusive Officepaketet, och särskilt vana vid Excel
 • Uttrycker dig väl i tal och skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i Svenska kyrkan eller från politiskt eller annan ideellt styrd organisation.

Du arbetar strukturerat och med kvalitet för att nå uppställda mål och vi ser att du har analytisk förmåga och kan lyfta blicken för att se helheter, men kan också fokusera på leveranser i tid i enskilda uppgifter. Din förmåga att samarbeta med olika människor och yrkeskategorier är hög.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där vi ser att du har god samarbetsförmåga, är strukturerad och trivs med att arbeta både i grupp och på egen hand. Vi tror att du är lyhörd och förmår att ta idéer vidare för att tillsammans med andra skapa konkreta resultat. 

Övrigt
Tjänsten är en visstidsanställning på 100 % under två år. Tillträde snarast enligt överenskommelse. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Ann-Katrin Bosbach, tf enhetschef 018-16 99 42.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark(Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 2 mars 2021

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.