Programsamordnare, Södra Afrika


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster Act Svenska kyrkan

Sista ansökan

2021-01-31

Svenska kyrkans vision för det internationella arbetet är helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Arbetet sker tillsammans med partner i framförallt Afrika, Asien, östra Europa, Latinamerika och Mellanöstern. Det har stor spännvidd, från arbete med långsiktigt utvecklingssamarbete, humanitära insatser och påverkansarbete på lokal och global nivå. Svenska kyrkan är medlem i Action by Churches Together (ACT) som är en global allians för kyrkor och kyrkorelaterade organisationer.

Kyrkokansliet i Uppsala, Internationella avdelningen 
Afrikaenheten inom Act Svenska kyrkan söker en programsamordnare på heltid med inriktning på insatser i Södra Afrika. Enheten har som uppdrag att förvalta och utveckla Svenska kyrkans internationella arbete i Afrika. Verksamheten omfattar både utvecklingssamarbete och kyrkosamverkan med ett speciellt fokus på tematiska områden inom genusrättvisa och jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, rättvis och hållbar försörjning, teologi och utveckling samt rättvis fred.

Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/kyrkokansliet-och-internationella-avdelningen

Arbetsuppgifter
Programsamordnaren har uppdrag att verka för att enheten levererar enligt de respektive mål och tematiska områden som beslutats för de aktuella landprogrammen i Afrika. I nuvarande strategiperiod 2018-2022 pågår stimulerande utvecklingsarbete i flera program. 

- Ansvara för programutveckling.
- Bidra till utveckling av relationer med partner.
- Följa upp, säkerställa och rapportera resultatuppfyllelse och lärande av programinsatser.
- Följa utvecklingstrender inom relevanta områden i programland/ länder.
- Bidra till innovativa samarbeten och finansieringar av civilsamhället och partnerorganisationers arbete.
- Lyfta lokalt förankrade policyfrågor till global policydialog i samarbete med kollegor.
- Ansvara för programmets rambudget.
- Samordna med andra handläggare och utsända inom avdelningen och kansli i relaterade uppgifter.
- Företräda Svenska kyrkan inom ramen för uppdraget.

Resor ingår i tjänsten och arbetet utförs i en öppen kontorsmiljö. För närvarande påverkar Covid19 vår situation och arbetet sker från ditt eget hem under ytterligare en tid.

Kvalifikationer

Du har en akademisk samhällsvetenskaplig utbildning med för tjänsten relevant inriktning. Du har dokumenterad god erfarenhet inom utvecklingsarbete av resultatstyrning och projektcykelhantering, inklusive relaterad administration och dokumentation. Du ska ha erfarenheter och tillämpning av att arbeta med arbete relaterat till områden genusrättvisa och jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, rättvis och hållbar försörjning i ett utvecklingssamarbete, samt ekumeniskt samarbete i Södra Afrika, företrädesvis Sydafrika. Fälterfarenhet från Södra Afrika är en önskvärd merit liksom erfarenhet inom MRBA och kapacitetsutveckling med partner och nära samarbete med ACT Alliansen.

Du har välrenommerad erfarenhet av att föra dialoger i internationella sammanhang. Du har analytisk och stilistisk förmåga, samt utmärkta kunskaper i engelska och svenska. Du levererar inom fastställda ramar och tidsplaner. En förutsättning för tjänsten är flexibilitet och förmåga till ett snabbt arbetstempo när arbetsuppgifterna kräver det. Dessutom förutsätts du vara noggrann och ansvarsfull, ha kunskaper i Officepaketet (Excel, Word och Outlook) samt i övrigt ha en god administrativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete i Vips Online och med Act Svenska kyrkans PMER/L verktyg är meriterande.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Snarast möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering inom regionsektionen, Afrikaenheten.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Peter Karlsson Sjögren, chef för Afrikaenheten.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark (Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mejl.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 31 januari 2021

 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans bistånds- och utvecklingsaktör. Genom effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete och globalt påverkansarbete arbetar vi tillsammans med partners över hela världen för att rädda liv, förändra liv och förändra världen. Act Svenska kyrkan har cirka 100 anställda i Uppsala och runt om i Sverige finns tusentals engagerade i församlingar och stift. Globalt, framförallt i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern finns utsända medarbetare och långsiktiga partnerskap med lokala kyrkor, civilsamhällesorganisationer och gräsrotsrörelser. Detta ger oss en unik möjlighet att nå människor i utsatta situationer, människor som få andra når. Act Svenska kyrkans finansierar sin verksamhet främst genom gåvor och institutionella medel från SIDA och EU. 2019 var den totala omsättningen 512,7 miljoner kronor varav 200,7 miljoner kronor var gåvor.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.