Forskare, post doc med inriktning praktisk teologi


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala

Sista ansökan

2020-11-01

Forsknings- och analysenheten är organisatoriskt placerad vid kyrkokansliet i Uppsala. Enheten har som uppdrag att bidra till forskning relevant för kyrkan. Anställda vid forsknings- och analysenheten bedriver forskning och gör utredningar inom ämnen som berör den Svenska kyrkan, med inriktning på samhällsteologi och religionssociologisk forskning med fokus på ämnen som berör medlemskap och verksamhet inom Svenska kyrkan samt frågor om värderingar och religiositet. Enheten ansvarar även för insamling av kyrkans statistik, samordnar den omvärldsbevakning som bedrivs på kyrkokansliet, och bistår beslutsfattare på alla Svenska kyrkans nivåer. Vidare ingår ansvar för metodutveckling för ett rättighetsbaserat arbetssätt.

Enhetens forskare arbetar underställda samma vetenskapliga krav som all akademisk forskning och ger stöd till Svenska kyrkans reflektion och utveckling främst genom valet av forskningsområden.  Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se

Arbetsuppgifter
Denna tjänst rör forskning inom gudstjänstfirande och/eller barn och unga i församlingsverksamhet. Vi önskar att den sökande formulerar ett relevant forskningsprojekt med projektplan med omfattningen 80% under 23 månader. Projektet får gärna utföras med metoder för praxisnära forskning med teoretisk förankring.

Du arbetar i huvudsak med en forskningsuppgift i projektform, men inom 20% av din anställning också med löpande uppgifter vid kyrkokansliet. Du deltar i forskningsenhetens möten och bidrar till det gemensamma arbetet i avdelningen. I viss utsträckning kan det vara aktuellt att kommunicera forskning på till exempel Svenska kyrkans utbildningsinstitut och i stift.

Kvalifikationer
Du skall vara disputerad i praktisk teologi eller motsvarande, och kunna uppvisa publicerade forskningsresultat inom områden som har relevans för det forskningsprojekt du söker för. Forsknings- och analysenheten är en flervetenskaplig grupp som arbetar med för Svenska kyrkan relevant forskning i bred bemärkelse. Därför ska du vara intresserad och gärna ha erfarenhet av samverkan och flervetenskaplighet. Förmåga att samarbeta och presentera forskning i olika sammanhang är nödvändig. Erfarenhet av att ha erhållit externa medel ses som meriterande.

Övrigt
Ansökan till tjänsten ska innehålla namn, kontaktuppgifter, CV och personligt brev. Utöver detta bifogas också en projektplan (max 5 sidor) av ett tänkt forskningsprojekt samt en beskrivning av vad du ser att du med dina kompetenser kan bidra med till Svenska kyrkan och enheten för forskning och analys.

Tjänsten är en visstidsanställning med omfattning 100 % under två år med tillträde 15 januari 2021 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Uppsala.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Analyschef Pernilla Jonsson, 018-169593.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark(Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 1 november 2020


Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.