Forskare/utredare tillsvidareanställning 100%


Plats

Uppsala

Jobbkategori

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala

Sista ansökan

2020-04-08

Kyrkokansliet i Uppsala, avdelningen för kyrkoliv, enheten för forskning och analys söker en forskare

 

Enheten ansvarar för insamling av kyrkans statistik, samordnar den omvärldsbevakning som bedrivs på kyrkokansliet och bistår beslutsfattare med faktaunderlag i forma av resultat av både mer omfattande forskningsprojekt och mindre studier.  Enheten bistår kyrkans alla nivåer med underlag för beslut och verksamhetsutveckling. Vidare ingår ansvar för metodutveckling för ett rättighetsbaserat arbetssätt.

 

Anställda vid enheten för forskning och analys bedriver forskning och gör utredningar inom ämnen som berör den Svenska kyrkan, med inriktning på samhällsteologi och religionssociologisk forskning med fokus på medlemskap och verksamhet inom Svenska kyrkan samt frågor om värderingar och religiositet. Enhetens forskare arbetar underställda samma vetenskapliga krav som all akademisk forskning och ger stöd till Svenskakyrkans reflektion och utveckling främst genom valet av forskningsområden.

 

Arbetsuppgifter

Att arbeta som forskare vid analysenheten innebär att dels få tid för egeninitierade forskningsprojekt inom ramen för enhetens verksamhetsområde, dels att bidra till Svenska kyrkans verksamhet genom undersökningar, utvärderingar, föreläsningar, eller att bistå med metodstöd och metodutveckling. Du deltar också i avdelningens och enhetens möten, forskningsseminarier och bidrar till det gemensamma arbetet inom avdelningen. Svenska kyrkans forsknings- och analysenhet strävar efter att bedriva sin verksamhet i nära samverkan med såväl församlingar och stift som universitet och högskolor.

 

Vi söker nu en nya kollegor som aktivt vill delta i vår verksamhet och bidra till det fortsatta formandet och utvecklingen av den. Du kan läsa mer om enhetens arbete på https://www.svenskakyrkan.se/analys. 

 

Kvalifikationer
Du ska vara disputerad i religionssociologi, sociologi, statsvetenskap eller annat ämne relevant för Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Goda kunskaper i kvantitativ metod, vana att arbeta med registerdata och utformande av enkätstudier är nödvändiga. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

 

Tillträde
1 maj eller enligt överenskommelse.

 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av

Enhetschef Pernilla Jonsson, 018-16 95 93

 

Fackliga företrädare

Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 8 april 2020

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.