Regional representant, Indien/Asien


Jobbkategori

Lediga tjänster Act Svenska kyrkan

Sista ansökan

2020-04-05

Det tar tid att förändra ett samhälles grundläggande strukturer. Därför arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt och uthålligt för mer rättvisa och jämställda samhällen. Hållbar och varaktig förändring uppnås bäst genom att bygga långsiktiga relationer till lokala aktörer och kyrkor som kan den lokala kontexten. De finns på plats och är därför de som har bäst kunskap om vad som behöver göras för att uppnå hållbar förändring.

Tillsammans med våra partner kan vi uppnå positiva resultat och konkret förändring för många fler människor. Genom våra regionala representanter stärker Act Svenska kyrkan relationerna till samarbetspartner och delaktigheten i lokala, regionala och globala nätverk.

Läs med på: https://www.svenskakyrkan.se/act/det-har-gor-vi

Vi söker nu en regional representant med uppgift att verka för och representera Act Svenska kyrkan, dels i vårt Indienprogram, dels för Asien regionalt med fokus på kapacitetsstärkning. Vår ambition är att tjänsten ska vara placerad i Myanmar. Tjänsten innehåller ett flertal specificerade och kvalificerade uppgifter som till stor del handlar om att stärka och utveckla hållbara relationer till partner samt företräda Act Svenska kyrkan i relation till partnerorganisationer, kyrkor, trosbaserade organisationer, representationer, ambassader samt de olika nätverk där vi är engagerade, såsom exempelvis ACT-forum.   

Arbetsuppgifter: Arbetet i Asien är idag fokuserat kring de fyra landprogrammen Pakistan, Indien, Myanmar och Filippinerna. Utöver dessa länder finns en ambition att också stärka samarbeten regionalt framför allt kring policydialog och kapacitetsutveckling. 

I tjänsten ingår att representera landprogrammet för Indien (50%) samt att utveckla kapacitetsstärkande åtgärder i relation till alla fyra landprogram i regionen (50%).

Det innebär att:

  • Utveckla landprogrammet i Indien med särskilt fokus på genusrättvisa och jämställdhet, rättvis fred, teologi och utveckling inklusive religions- och övertygelsefrihet tillsammans med programsamordnare i Uppsala.
  • Kontinuerligt uppdatera och rapportera om den religiösa, politiska, sociala och ekonomiska i situationen i Indien, liksom om den humanitära situationen, om samarbetspartner och om utvecklingen i Indienprogrammet.  
  • Representera Act Svenska kyrkan i kontakt med samarbetsorganisationer, kyrkor, ekumeniska nätverk, ACT-forum och andra utvecklingsorganisationer i Indien samt i relevanta sammanhang på regional nivå.
  • Ta aktiv del i de sammanhang där dialog med partner och andra relevanta aktörer hålls.
  • Vara ett stöd till samarbetspartner i att förstå Act Svenska kyrkans PMER-processer, avtalsefterlevnad och villkor för projektstöd.  
  • Regelbundet besöka partner för resultatuppföljning.
  • Identifiera behov av kapacitetsstärkning hos samarbetspartner och i samråd med programsamordnarna för de fyra landprogrammen i Asien och andra kollegor i Uppsala genomföra åtgärder i kapacitetsstärkande syfte.
  • Bidra till arbetet med policydialog/påverkansarbete i relevanta frågor för Act Svenska kyrkan, samarbetspartner och/eller ACT-forum.
  • Identifiera finansieringsmöjligheter och vara ett stöd till kollegor i Uppsala kring ansökningar av medel från EU, lokalt Sida-kontor, ambassad och andra finansiärer.   
  • Bidra till kommunikations- och insamlingsarbetet i Sverige.

Resor ingår i tjänsten.

Den regionala representanten ingår i enheten för Asien och Latinamerika inom internationella avdelningen/Act Svenska kyrkan i Uppsala och rapporterar till enhetschef.

Kvalifikationer: Vi söker dig som har väldokumenterad erfarenhet av att jobba och befinna dig i ekumeniska sammanhang. Du har flerårig erfarenhet av utvecklingssamarbete, projekthandläggning och internationell stationering. Du har akademisk utbildning på masternivå eller motsvarande, inom relevanta fokusområden. Du har gedigen kunskap om och erfarenhet av utvecklingssamarbete, särskilt inom genusrättvisa och jämställdhet, rättvis fred, teologiskt arbete inklusive religions- och övertygelsefrihet. Vi förväntar oss att du har erfarenhet av att utveckla programsamarbeten med civilsamhällesaktörer, såväl med sekulära organisationer som med kyrkor och andra religiösa aktörer. Du har erfarenhet av påverkansarbete i relation till aktörer som UD och ambassader. Du har därtill kunskap om och erfarenhet av arbete med kapacitetsstärkning och organisationsutveckling och kan facilitera utbildningar och workshops i detta. Du är driftig men samtidigt inlyssnande, med fallenhet för samarbete i team och nätverk. Du har dessutom mycket god kommunikationsförmåga både muntligen och skriftligen på engelska och svenska, du besitter kulturell känslighet och hög diplomatisk förmåga. Erfarenheter från humanitärt arbete är en merit.

Vi tror vidare att du känner Svenska kyrkans internationella verksamhet väl och delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde: 
Tjänsten är en visstidsanställning på 3 år inom ramen för vårt utlandsavtal. Tänkt placering är Myanmar. Tillträde enligt överenskommelse. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av Lena Furberg, enhetschef Asien och Latinamerika.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 5 april 2019

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans bistånds- och utvecklingsaktör. Genom effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete och globalt påverkansarbete arbetar vi tillsammans med partners över hela världen för att rädda liv, förändra liv och förändra världen. Act Svenska kyrkan har cirka 100 anställda i Uppsala och runt om i Sverige finns tusentals engagerade i församlingar och stift. Globalt, framförallt i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern finns utsända medarbetare och långsiktiga partnerskap med lokala kyrkor, civilsamhällesorganisationer och gräsrotsrörelser. Detta ger oss en unik möjlighet att nå människor i utsatta situationer, människor som få andra når. Act Svenska kyrkans finansierar sin verksamhet främst genom gåvor och institutionella medel från SIDA och EU. 2019 var den totala omsättningen 512,7 miljoner kronor varav 200,7 miljoner kronor var gåvor.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.