Präster till MSB:s resursbas för stödstyrkeinsatser


Jobbkategori

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala

Sista ansökan

2020-04-12

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Läs mer om MSB på www.msb.se.

Om tjänsten som präst i stödstyrkan
Stödstyrkan ska på begäran av Utrikesdepartementet kunna stödja utlandsmyndigheter i situationer då många svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof utomlands. I stödstyrkan ingår förutom MSB, Socialstyrelsen, Polisen, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen och Svenska Röda Korset. Läs gärna mer om Svenska kyrkan på www.svenskakyrkan.se

För att kunna vara redo för en eventuell stödstyrkeinsats så finns det personer med speciellt utvalda kompetenser registrerade i MSB:s resursbas. Läs mer om stödstyrkan på: www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig.

Krissamordningen vid kyrkokansliet rekryterar Svenska kyrkans representanter i stödstyrkan. Där ingår präster som en del av styrkans krisstödjande funktion. Vi behöver nu registrera fler präster som efter godkännande av sin arbetsgivare vill finnas registrerade i MSB:s resursbas för eventuella stödstyrkeinsatser.

Vid insatser med stödstyrkan är MSB arbetsgivare, är den som arbetsleder krisstödet och som har arbetsgivaransvaret. Som medlem i stödstyrkan behöver du vid insats snabbt kunna få svar om tjänstledighet från din ordinarie tjänst.

MSB ansvarar för information, utbildning och övning kopplat till stödstyrkan.

Vem är du?
Vi söker präster som har minst fem års erfarenhet från arbete i församling efter pastorsadjunktsåret. Du har erfarenhet av att i församling, på sjukhus eller i fängelser möta människor som befinner sig i sorg eller kris. Vidare har du erfarenhet av själavårdande samtal.

Erfarenhet av arbete i kris- och katastrofdrabbade länder ser vi som meriterande.

Du som söker vill vara Svenska kyrkans representant i arbetet i stödstyrkan och ser möjligheter att vara kyrka och präst i många olika möten och sammanhang.

Viktiga egenskaper 
Du har en personlig mognad, samarbetar väl med andra. Gott omdöme, är uthållig och initiativtagande i pressade situationer. Du är flexibel och har lätt att samarbeta med andra och klarar av ett arbete som många gånger är fysiskt och psykiskt krävande.

Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska och gärna ytterligare språk.

Övrigt
När du ansöker till stödstyrkan kommer du att få fylla i en egenuppskattad hälsodeklaration som ska skickas till MSB:s medicinska koordinatorer för en initial hälsogranskning.

Som registrerad i MSB:s resursbas ansvarar man själv för att ha sina handlingar iordning inför en eventuell insats. De som är registrerade i MSB:s resursbas för stödstyrkeinsatser utvärderas löpande (exv. på obligatoriska dokument, giltig hälsoundersökning, giltiga passuppgifter samt giltiga diplom på nätbaserade säkerhetskurser). Du förväntas delta på majoriteten av de utbildningar och övningar som arrangeras för att hålla dig så uppdaterad om insatsuppdraget som möjligt.

Det är viktigt att du pratar med din arbetsgivare om att delta i denna insatsverksamhet innan du skickar in din ansökan.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Säkerhetschef på Svenska kyrkans nationella nivå Håkan Nilsson 018-18 24 62

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan som innehåller personligt brev, CV samt kopia på prästbrev ska ha inkommit senast den 12 april 2020. 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

 

 

Att arbeta inom Svenska kyrkan innebär en stor spännvidd; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Vi bedriver ett långsiktigt arbete, både nationellt och internationellt. Här får du chans att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Svenska kyrkan har idag ca 22 000 anställda, varav ca 550 hör till den nationella nivån – kyrkokansliet i Uppsala. Kyrkokansliets uppdrag är att ansvara för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån är kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.