Lediga tjänster


Svenska kyrkans nationella nivå

Handläggare för ekumenik och interreligiös samverkan

Avdelningen för kyrkoliv söker en handläggare för ekumenik och interreligiös samverkan.

Svenska kyrkan har en lång tradition i det ekumeniska arbetet och har ett mångfacetterat kontaktnät, nationellt, regionalt och internationellt. Våra relationer handlar både om olika ekumeniska plattformar som Sveriges kristna råd, Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet men också om direkta relationer till enskilda kyrkor och andra samarbetspartners.

Tjänsten handlar om att vara med och utveckla dessa relationer och att i dessa lyfta de frågor och perspektiv som är centrala för Svenska kyrkan samtidigt som det skapas rum för ett pågående ömsesidigt lärande. Särskilt fokus finns på arbetet med ekumeniskt lärande liksom teologisk utbildning och fördjupning. I allt syftar arbetet till att gestalta Svenska kyrkans roll som en del av den världsvida kyrkan med de gåvor och det ansvar som detta innebär. Uppdraget anknyter också till det arbete som Svenska kyrkan står i när det gäller religionsteologi och interreligiös samverkan.

Arbetet relaterar till nationell nivås övergripande uppdrag och ansvar och en viktig del av arbetet är samspel inom organisationen och med stiften. I tjänsten kan ingå andra förekommande uppgifter inom Avdelningen för kyrkoliv med fokus på stöd i pastorala frågor. Som handläggare för ekumenik och interreligiös samverkan bidrar du med din kompetens och erfarenhet till en levande reflektion i ekumeniska, interreligiösa, teologiska och pedagogiska frågor.

Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se

Arbetsuppgifter
Tjänsten innehåller en bredd av arbetsuppgifter: att vidmakthålla och utveckla relationer i den ekumeniska rörelsen, multilateralt och bilateralt och att arbeta med kommunikation, att bereda ärenden, att skriva texter och behandla andras texter. Uppgifterna är omväxlande och innebär både snabb operativ hantering och långsiktig strategisk planering. Arbetet sker såväl självständigt som i nära relation till kolleger på kansliet och i stiften samt i annan samverkan nationellt, regionalt som globalt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har god kunskap om, erfarenhet av och ett engagemang för ekumeniska och interreligiösa frågor och perspektiv. Du har samtidigt god kunskap och erfarenhet av Svenska kyrkans teologi, historia, arbete och organisation. Du har arbetat inom olika delar av Svenska kyrkans verksamhet. Om Du har en högre teologisk examen är detta en fördel. Du har en god analytisk förmåga, kan arbeta med omfattande och varierande material och formulerar dig väl i tal och skrift. Du har en god förmåga att kommunicera, kan arbeta med flera saker parallellt, är flexibel och är bra på att samarbeta med olika grupper och människor. Du har god förmåga att administrera och organisera. Vi lägger vikt vid personliga egenskaper. Du behärskar engelska i tal och skrift.

Tillträde
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske den 10 och 11 juni.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
enhetschef Peter Lindvall, tel. 070-5573513.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark(Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 04 06 2021

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2021-06-04

Metodutvecklare med inriktning genus

Inom Avdelningen för kyrkoliv, till enheten för diakoni och hållbar utveckling, söker vi nu en metodutvecklare med specialisering på genus och ett fokus på rättighetsbaserat arbete. Enhetens uppdrag är att stödja församlingarnas och stiftens arbete med den grundläggande uppgiften att utveckla Svenska kyrkans diakonala arbete och teologiska självförståelse som evangelisk-lutherskt trossamfund. I enhetens uppdrag ingår också att utveckla och samordna Svenska kyrkans hållbarhetsarbete, minoritets- och urfolksarbete, samhällskontakter, påverkansarbete och företrädarskap i för Svenska kyrkan strategiska frågor, samt nationell samordning och utveckling av Svenska kyrkans samtalsjourer, familjerådgivningar och institutionssjälavård.

Arbetsuppgifter
Som metodutvecklare ansvarar du för metodutveckling för ett rättighetsbaserat arbetssätt på Avdelningen för kyrkoliv. Du ansvarar för att ta fram och kvalitetssäkra beslutsunderlag utifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt, samt bistår enhetschefen utifrån kompetens och ansvar. Du samordnar och utvecklar arbetet med genus och jämställdhet, Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp och anläggandet av intersektionella perspektiv i organisationer.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

 • utveckla rättighetsportalen med fokus på rättighetsbaserat arbete, intersektionalitet samt normkritik.
 • handlägga och samordna den nationella nivåns arbetet med genus och jämställdhet, samt Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp.
 • i samverkan med programledaren för programmet för inkludering och mångfald ha ett särskilt ansvar för metodutveckling inom programmet.
 • projektleda Svenska kyrkans nationella Fokusveckor, arbetsdagar i samverkan, tillsammans med kollegor från nationell nivå och stiften.
 • driva processer kring metodutveckling i samverkan med andra handläggare på kyrkokansliet.

Du deltar i det övergripande arbetet för enheten, avdelningen och kyrkokansliet. Uppgifterna är omväxlande och innebär både snabb operativ hantering och långsiktig strategisk planering. Arbetet sker såväl självständigt som i nära relation med kollegor på kyrkokansliet och i stiften, samt med andra aktörer.

Vi tror att du:

 • har en akademisk- eller yrkesexamen inom samhällsvetenskap, humaniora, teologi eller pedagogik, eller har tillägnat dig motsvarande kunskaper i yrkeslivet.
 • tidigare har jobbat med rättighetsfrågor, särskilt inom genus och jämställdhet, och att du har kompetens som sakkunnig inom genus och jämställdhet.
 • har erfarenheter av projekt- eller processledning.
 • uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.
 • har en god analytisk förmåga, kan arbeta med omfattande och varierande material.
 • har en god förmåga att kommunicera, kan arbeta med flera saker parallellt, är flexibel och är bra på att samarbeta med olika grupper och människor.
 • har god förmåga att organisera och skriva underlag.

Det är meriterande med erfarenhet av arbete i Svenska kyrkan eller från politiskt eller ideellt styrd organisation och erfarenhet av samarbete med civilsamhällesorganisationer. En digital arbetsplats är en självklarhet för dig. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där vi ser att du har god samarbetsförmåga, är strukturerad och trivs med att arbeta både i grupp och på egen hand. Vi tror att du är lyhörd och förmår att ta idéer vidare för att tillsammans med andra skapa konkreta resultat. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tjänsten är heltid tillsvidare och placerad vid enheten för diakoni och hållbar utveckling inom Avdelningen för kyrkoliv och tillträds enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 6 juni 2021.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Erik Gyll.

Fackliga företrädare: Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark (Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail. 

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2021-06-06

Seniora HR-partners till Svenska kyrkans nationella nivå

Till Svenska kyrkans Personalavdelning på nationella kyrkokansliet söker vi nu två seniora HR-partners. Vi söker dig som vill arbeta i en bred och utvecklande HR-roll tillsammans med oss! Personalavdelningen arbetar med HR, lön, säkerhet och krisberedskap och består i dagsläget av 17 personer som leds av en HR-chef. På avdelningen finns sex HR-partners som främst jobbar med chefsstöd men som även har egna ansvarsområden. Verksamheten vi stöttar har anställd personal både inom och utom Sverige. Läs gärna mer om vår verksamhet på www.svenskakyrkan.se.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som HR-partner arbetar du med det operativa och strategiska HR-arbetet inom organisationen och bidrar till utvecklingen av funktionen. Du är en strategisk och kompetent HR-resurs till dina avdelningar och arbetar rådgivande, stödjande och coachande framförallt mot kansliets chefer. Rollerna är uppbyggda som breda generalistroller där du ger stöd till cheferna i alla förekommande HR-frågor, såsom rekrytering, rehabilitering, arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljö, KPI-uppföljning och löneöversyn.

I den ena rollen kommer du ha ett särskilt ansvar för ledarskapsfrågor. Du kommer att arbeta med ledarskapsutveckling och få ansvar för att implementera och vidareutveckla ledarprogrammet på kyrkokansliet. I den andra rollen kommer inriktningen fokusera mot arbetsrätt/omställning, varför vi gärna ser att du har med dig erfarenhet från en verksamhet där HR varit involverad i omställningsarbete.

Att vidareutveckla och implementera processer för att på ett effektivt och flexibelt sätt bidra till organisationens kort-och långsiktiga behov är en stor del av uppdraget som senior HR-partner. Du representerar hela kyrkokansliet i arbetsgivarfrågor och verkar för goda relationer på olika nivåer i organisationen. I tjänsten ingår även sedvanlig HR-administration.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig med, en för tjänsten, relevant akademisk examen. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat och brett HR-arbete och gedigen erfarenhet av att arbeta med chefsstöd, arbetsrätt, kollektivavtalstolkning samt facklig samverkan och förhandlingar. Du har en god systemvana och ser möjligheter i att hitta digitala lösningar som kan göra arbetet enklare. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Har du även goda kunskaper i andra språk, främst engelska, är det mycket meriterande. Som medarbetare för en värdegrundsstyrd organisation är det en förutsättning att du är medlem i Svenska kyrkan samt delar våra värderingar. Fördjupad kunskap inom företrädesvis ledarskapsfrågor eller arbetsrätt ser vi som särskilt värdefulla. Har du dessutom med dig egen ledarerfarenhet är det en fördel, men inte ett krav.

För att lyckas i rollen krävs det att du är en skicklig relationsbyggare som inger förtroende. Du har ett coachande förhållningssätt och besitter hög integritet och personlig mognad. Som arbetsgivarrepresentant har du förmåga att se till verksamhetsnyttan och individers behov. Vidare tycker du om att arbeta i team och du är en person som gärna delar med dig av dina erfarenheter till andra. Som person är du pedagogisk, driven och initierar aktiviteter och uppnår resultat. I urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan
Du visar ditt intresse via signerarekrytering.se där du bifogar CV och ett motivationsbrev om varför du är vår blivande seniora HR-partner. Eftersom urval sker löpande tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt, allra senast den 20 maj. Här hittar du länken till där du söker tjänsten.  Eventuella frågor besvaras av Signeras konsulter Priscilla Paulin, tel. 070-456 63 65 eller Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark(Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2021-05-20

Informationssäkerhetssamordnare - fokus förvaltning och tillsyn

IT-sektionen på Kyrkokansliet i Uppsala tillhör Avdelningen för gemensamma funktioner och ansvarar för gemensamma system och den IT-infrastruktur som finns inom hela Svenska kyrkan.
IT-sektionen består av ca 45 medarbetare (alla placerade i Uppsala) och har en kostnadsbudget på ca 280 Mkr vilket innebär att en stor del av verksamheten är outsourcad. IT-sektionen förväntas ha en ledande roll i digitalisering av Svenska kyrkans 1000-åriga organisation.

Vi söker dig som vill arbeta med att utveckla och förvalta kyrkokansliets systematiska arbete med att säkra en god och säker hantering av våra informationstillgångar. Du kommer att vara en del av IT-sektionen men samtidigt vara en resurs för och relatera till kansliets alla avdelningar samt till kansliets ledning. Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som informationssäkerhetssamordnare är du drivande i kyrkokansliets arbete med informationssäkerhet och leder utveckling av kansliets ledningssystem för informationssäkerhet samt utbildar i hur kansliet arbetar på området. Du utformar, följer upp och förvaltar regelverk, policys, riktlinjer och rutiner inom informationssäkerhetsområdet. Du stöttar IT-drift, IT-förvaltningen och projektledning i att säkerställa att informationen är klassificerad och ändamålsenligt skyddad och att adekvata säkerhetsåtgärder är implementerade.

Du ingår i en grupp med IT-arkitekter och relaterar nära till våra driftansvariga, förvaltningsledare och projektledare. Utanför IT-sektionen samarbetar du nära våra dataskyddsombud, säkerhetsfunktionen samt utgör ett stöd för beslutsfattande chefer på alla nivåer. I rollen förekommer det även handläggande uppgifter där du kommer att handlägga ärenden, verka som sekreterare och agera föredragande i beslutsforum på kansliet.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller motsvarande och har mer än tre års erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet i större organisationer med alla delar som ingår i ett ledningssystem för informationssäkerhet. Du har dokumenterad kunskap och kännedom om rättsliga krav och regelverk som påverkar informationssäkerhetsarbetet, t.ex. GDPR och ISO 27001. Certifieringar inom informationssäkerhet, t.ex. CISSP, CISA eller CISM är meriterande liksom översiktlig förståelse för områden inom IT-säkerhet som t.ex. nätverkssäkerhet, skadlig kod, kryptering, säkerhetskopiering, fysisk säkerhet, kris- och kontinuitetshantering.

Du som person driver gärna på och påverkar på ett pragmatiskt och lösningsorienterat sätt. Du arbetar strukturerat, är ansvarsfull och kommunicerar på ett pedagogiskt sätt. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar. Som ett led i vårt arbete för en balanserad och jämställd arbetsplats hoppas vi extra mycket på kvinnliga sökande.

Välkommen med din ansökan
Du visar ditt intresse via signerarekrytering.se där du bifogar CV och ett motivationsbrev om varför du är vår blivande informationssäkerhetssamordnare. Eftersom urval sker löpande tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt, allra senast den 17 maj. Eventuella frågor besvaras av Signeras konsulter Priscilla Paulin, tel. 070-456 63 65 eller Marina Sjölin, tel. 070-744 70 60.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark(Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

 

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2021-05-17

Regional policyrådgivare Asien och Latinamerika

Act Svenska kyrkans vision för det internationella arbetet är frihet och värdighet för varje människa, hållbara och rättvisa samhällen och en helad och försonad värld. Arbetet sker tillsammans med partner i framförallt Afrika, Asien, östra Europa, Latinamerika och Mellanöstern. Det har stor spännvidd, allt från humanitära insatser till integrerade landsbygdsutvecklingsprojekt och MR-arbete till påverkansarbete på lokal och global nivå. Act Svenska kyrkan är medlem i Action by Churches Together (ACT) som är en global allians för kyrkor över hela världen som tillsammans arbetar med katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete.

Läs gärna mer om oss på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/kyrkokansliet-och-internationella-avdelningen

Act Svenska kyrkan bedriver påverkansarbete med svenska och internationella beslutsfattare bland annat gentemot EU och FN. Påverkansarbetet syftar till att förändra orättvisa strukturer och påverka policyramverk, politiska processer och beslut, men också till att förändra normer och beteenden. Vi arbetar utifrån rättighetsperspektivets principer och MR-systemen. Act Svenska kyrkan tillämpar policydialog som metod i påverkansarbetet – läs gärna mer i Act Svenska kyrkans strategiska plan.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla och driva Act Svenska kyrkans regionala policy- och påverkansarbete i Act Svenska kyrkans program i Asien och Latinamerika.

Enheten för Asien och Latinamerika på Act Svenska kyrkan
Vi är 12 personer i enheten som på olika sätt ansvarar för programverksamheten i Centralamerika, Colombia, Haiti, Pakistan, Indien, Myanmar och Filippinerna. Programmen spänner över ett flertal av Act Svenska kyrkans tematiska områden: genusrättvisa, rättvis fred, rättvis och hållbar utveckling samt teologi och utveckling.

Enhetens regionala policydialogarbete tar sitt avstamp i demokratiskt utrymme, med fokus främst på kvinnor, urfolk och etniska och religiösa minoriteter. Som religiös aktör ser vi också att vi har ett specifikt bidrag till allas rätt till religions- och övertygelsefrihet.

Arbetsuppgifter
Som regional policyrådgivare har du i uppgift att underhålla och utveckla policydialog/ påverkansarbete i de program som enheten ansvarar för. Du driver frågor som är aktuella och prioriterade för Act Svenska kyrkans landprogram gentemot beslutsfattare, i första hand i Sverige och Europa samt FN. Du initierar och upprätthåller relevanta nätverk och relationer med beslutsfattare. Du bidrar kontinuerligt till omvärldsanalysen i relation till region- och landprogram och till att stärka enhetens och partners förmåga att arbeta med policydialogfrågor. I det arbetet ingår att lyfta frågor från regionerna till Act Svenska kyrkans globala policydialog.

Du samverkar med enhetens medarbetare samt med övriga kollegor inom avdelningen och vid behov med andra avdelningar. Du bidrar i framtagande av underlag till t.ex. medieutspel, remissvar, positionspapper, och policys. Tjänsten innebär även att andra arbetsuppgifter kan tilldelas av närmaste chef. I arbetsuppgifterna ingår att företräda Svenska kyrkan.

Kvalifikationer
Du har en relevant akademisk bakgrund relaterad till internationella utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och civilsamhällets utveckling. Du har arbetslivserfarenhet av utvecklingssamarbete, humanitärt arbete eller motsvarande, helst i Asien och/eller Latinamerika. Du har arbetat med påverkansfrågor i relation till UD, Sida, EU och FN och har upparbetade kontakter och nätverk med beslutsfattare på de arenor där Act Svenska kyrkan verkar. Du har förmåga att bevaka och följa med i utvecklingen inom de ansvarsområden och kontexter som prioriteras. Du har kunskaper och färdigheter inom människorättsbaserat arbetssätt, genusanalys och andra metoder för utveckling, uppföljning och resultatrapportering. Tjänsten förutsätter att du har förståelse för religionens och religiösa aktörers betydelse i utvecklingssammanhang, och känner dig bekväm med att föra dialog i ett internationellt sammanhang, inklusive med religiösa och ekumeniska aktörer.

Ett krav för tjänsten är att du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, engelska och spanska. Analytisk kompetens, förmåga att samverka och nätverka, flexibelt förhållningssätt och förmåga att leverera inom fastställda ramar och tidsplaner är också viktiga krav. Du förväntas vara noggrann och ansvarsfull, ha datorvana samt i övrigt god administrativ förmåga. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tjänsten innebär resor såväl inom Europa som till Asien och Latinamerika vid några tillfällen per år.

Tillträde
Tillsvidareanställning 100 %. Tillträde i augusti 2021 eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att nuvarande tjänsteinnehavare går vidare i annan anställningsprocess som planerat. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
enhetschef Karin Bodin, tel. 0730 48 13 55.  Frågor kan besvaras fram till den 12/5. 

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark (Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 16 maj 2021

 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Act Svenska kyrkan
Sista ansökningsdatum: 2021-05-16

Svenska kyrkan i utlandet söker prästvikarier

Svenska kyrkan i utlandet söker präster för vikariat

Vikariaten varierar mellan någon vecka upp till flera månader. Här kan du se var vi finns: https://www.svenskakyrkan.se/hitta-kyrkan-i-andra-lander 

Läs gärna mer om  Svenska kyrkan i utlandet på www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Arbetsuppgifter
Som vikarie går du in fullt ut i de arbetsuppgifter som ordinarie kyrkoherde/komminister på plats utför. Det kan innebära att du får ta ett pastoralt ansvar för ett stort område. Du ansvarar för gudstjänster, kyrkliga handlingar, själavårdande samtal och det ingår även kris och katastrofansvar. I uppgiften kan även ligga personalansvar.

Vi erbjuder ett spännande uppdrag med roliga och utmanande arbetsuppgifter!

Kvalifikationer
Du som söker har lång erfarenhet av att arbeta som präst i församling, gärna som kyrkoherde eller i arbetsledande funktion. Tidigare arbete i utlandsförsamling kan vara meriterande. 

Övrigt
Eftersom samtliga anställda inom Svenska kyrkan i utlandet arbetar med barn och ungdomar kommer arbetsgivaren begära utdrag ur belastningsregistret som visas upp av slutkandidater vid intervjun. Sökande ska själv beställa utdraget via Polisens hemsida Observera att handläggningstiden är ca 2 veckor. Anställning förutsätter också att myndigheter i landet godkänner erforderliga tillstånd. 

Vi som arbetsgivare står för resa och försäkring för dig samt för ditt boende. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Avdelningschef Rickard Jönsson, 018/169689 och  biträdande avdelningschef Johanna Holmlund Lautmann 018/169951.

Fackliga representanter
Liselotte Rogberg, (Vision) och  Johan Engvall, (KyrkAs utlandskrets). Båda fackrepresentanter nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Även om du inte vet exakt när du kan vikariera så skicka gärna in ansökan och berätta att du är intresserad och ge så mycket information som möjligt om ungefärlig tid, språkkunskaper och så vidare. Ansökan ska innehålla personligt brev, cv och kopia på prästbrev. Bifoga även eventuellt intyg från den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen. 

Vi tar löpande in vikarier, så välkommen  att skicka in din ansökan. 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Svenska kyrkan i utlandet
Sista ansökningsdatum: 2021-09-30