Lediga tjänster


Svenska kyrkans nationella nivå

Arkivarie/ registrator

Vi har nyligen påbörjat ett utvecklingsarbete gällande registraturen i kyrkokansliet, där du kommer att ha en viktig roll som huvudregistrator för rättsavdelningen. Du kommer också tillsammans med enhetschef, gruppledare och övriga arkivarier planera, prioritera och bli tilldelad arbetsuppgifter.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-10-13

Metodhandläggare, ansvar och kvalitet till Act Svenska kyrkan

Enheten för metod och strategi inom sektionen för verksamhetsutveckling och institutionell finansiering söker nu en metodhandläggare, ansvar och kvalitet. Sektionens uppdrag är att vara ett strategiskt ledningsstöd och bidra med expertstöd inom internationella verksamhetens tematiska områden, metodutveckling och institutionell finansiering.
Sektionen är också ansvarig för metodutveckling och tematiskt rådgivning i programverksamhet, samt utvecklar och kvalitetssäkrar övergripande planering, rapportering och stödprocesser, både i den internationella verksamheten och i relation till andra avdelningar på kyrkokansliet. Andra uppgifter är klagomålshantering, verksamhetsinformation, planeringssystem, dokumenthantering och institutionell finansiering.
Läs gärna mer på https://www.svenskakyrkan.se/act

Arbetsuppgifter
Som metodhandläggare, ansvar och kvalitet, samordnar du ansvars- och kvalitetssäkring av verksamheten i enlighet med Act Svenska kyrkans CHS-certifiering (Core Humanitarian Standard) och åtaganden i Act Svenska kyrkans ansvarsramverk. Tillsammans med övriga i sektionen bidrar du till övergripande strategi- och metodutveckling i enlighet med den strategiska planen och styrkartor, och med strategiskt stöd till verksamhet och ledning. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

 • Följa upp, ta till vara lärande, och vidareutveckla Act Svenska kyrkans ansvarsramverk och PMERL system 
 • Säkerställa ansvar och kvalitet, inklusive ett människorättsbaserat arbetssätt (MRBA), i utvecklandet av verksamhetens resultatmodell och metoder 
 • Bidra till kapacitetsstärkning hos samarbetspartner med fokus på kvalitetssäkring, ansvarsutkrävande, och människorättsbaserat arbetssätt
 • Identifiera och initiera de relationer, kontakter och nätverk, både i Sverige och globalt, som är relevanta för programutveckling och strategiskt arbete med fokus på ansvar och kvalitet och MRBA
 • Samordna Act Svenska kyrkans medlemskap i CHS alliansen, inklusive revisions- och certifieringsprocesser samt uppföljning
 • Samordna avdelningens arbete med CRM (Complaints and Response Mechanism). Företräda Svenska kyrkan/Act Svenska kyrkan internt och externt

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom relevant område för tjänstens inriktning och innehåll. Du har praktisk erfarenhet från biståndsarbete, gärna i humanitära sammanhang. Du har även erfarenheter av metodutveckling och strategiskt arbete. Du har specialistkunskap inom människorättsbaserat arbetssätt och har arbetat med ansvars- och kvalitetssäkring av verksamhet. Du är strukturerad, kreativ, strategisk och bra på att samarbeta med andra. Du har god datorvana och besitter administrativ och organisatorisk förmåga. Du har mycket goda språkkunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Erfarenhet av att arbeta med kapacitetsutveckling tillsammans med samarbetspartner är särskilt meriterande. Vi ser också gärna att du har:

 • Erfarenhet av klagomålshantering
 • Erfarenhet av internutredningar
 • Förståelse för religionens betydelse i utvecklingssammanhang
 • Erfarenhet av och kunskap om den internationella ekumeniska familjen, Kyrkornas Världsråd (KV), Lutherska världsförbundet (LVF) och ACT-alliansen
 • Språkkunskaper i tal och skrift på spanska

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Enligt överenskommelse. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under cirka två år.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Enhetschef metod och strategienheten, Carina Björnlund,  070-2155772

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 30 09 2019

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-09-30

Timanställd för extrajobb i webbgrupp

Kommunikationsavdelningen på Svenska kyrkan, kyrkokansliet söker nu en medarbetare som kan vara med och bidra i vårt webbarbete. Vi tror att du som söker studerar och vill ha en timanställning parallellt med studierna.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-09-25

IT-arkitekt

Kyrkokansliet i Uppsala, Avdelningen för gemensamma funktioner, IT-sektionen söker

IT-arkitekt med långsiktigt perspektiv och förmåga att snabbt göra nytta

IT-sektionen på Kyrkokansliet ansvarar för gemensamma system och IT-infrastruktur som finns inom hela Svenska kyrkan.
IT-sektionen består av ca 45 medarbetare (alla placerade i Uppsala) och har en kostnadsbudget på ca 280 Mkr. Med andra ord är verksamheten i stor utsträckning outsourcad. IT-sektionen förväntas ha en ledande roll i digitalisering av Svenska kyrkans 1000-åriga organisation.

 Vi söker dig som vill arbeta med att omsätta verksamhetens krav till rätt IT-lösning. Du kommer arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT och styra arbetet rörande IT-arkitektur för både Svenska kyrkans kärnfunktioner (dop, konfirmation, gudstjänst, begravning, internationellt arbete, mm) och stödfunktioner (HR, ekonomi, kommunikation, fastighet, etc).
Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se

Arbetsuppgifter
Du kommer stå för överblick och övergripande styrning, samt överlåta detaljerna till lösningsarkitekter och tekniska experter. Vanligtvis är du aktiv i flertalet parallella uppdrag samtidigt.

Du ingår i en grupp med två andra IT-arkitekter och samarbetar även nära förvaltningsledare, projektgrupper, verksamhetspecialister och ledningsfunktioner. IT-arkitekturfunktionen är i en etablerings- och tillväxtfas som du får möjlighet att påverka. 

Du hjälper till i ett pågående arbete med masterdatamodeller, integrationsstyrning, metodutveckling och sourcingval. Du bidrar därmed till Svenska kyrkan utmaning att samtidigt driva på för ökad digitalisering, parallellt med en intern effektivisering.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller motsvarande  och har minst 3-5 års arbetslivserfarenhet av att arbeta som IT-, lösnings- eller verksamhetsarkitekt.

 Du har erfarenhet av att rekommendera rätt IT-lösning till verksamhetsbehov. Extra meriterande är bred erfarenhet från mogna SaaS tjänster till äldre legacy system, från standardapplikationer till egenutvecklat, för kontorsanvändare till de som alltid är mobila.
Du förstår hur masterdata, strategier kring integration och styrande arkitekturprinciper kan leda till bättre lösningar för användaren och minskad komplexitet och kostnad inom IT.

Du som person driver gärna på och påverkar på ett pragmatiskt och lösningsorienterat sätt. Du arbetar strukturerat, är ansvarsfull och kommunicerar på ett pedagogiskt sätt.

 Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar. Som ett led i vårt arbete för en balanserad och jämställd arbetsplats hoppas vi extra mycket på kvinnliga sökande.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse, heltid tillsvidareanställning.

 Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
David Axelson Fisk, enhetschef,  070-3987981

 Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 22 september 2019

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-09-22

Programsamordnare till Mellanösternenheten med inriktning Israel och Palestina

Mellanösternenheten vid Internationella avdelningen söker en programsamordnare på heltid med inriktning på insatser inom programmet för Israel och Palestina. Enheten har till uppdrag att förvalta och utveckla Act Svenska kyrkans arbete i regionen. Verksamheten omfattar både utvecklingssamarbete och kyrkosamverkan med ett specifikt fokus på policyområdena Rättvis fred, Teologi och utveckling samt genusrättvisa. 

Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/kyrkokansliet-och-internationella-avdelningen

Arbetsuppgifter
I rollen som programsamordnare ingår att:

 • Ansvara för att leverera enligt de mål som beslutats för det aktuella landprogrammet i Israel och Palestina.
 • Ansvara för programutveckling av aktuellt landprogram i dialog med partnerorganisationer och relaterade nätverk.
 • Följa upp och säkerställa resultatuppfyllelse och lärande, kapacitetsutveckling och utvärdering av programinsatser i enlighet med plan.
 • Följa händelseutvecklingen i regionen och bidra till analys samt följa utvecklingstrender inom relevanta policyområden.
 • Lyfta lokalt förankrade policyfrågor till global policydialog i samarbete med kollegor
 • Ansvara för programmets rambudget
 • Samordna med andra handläggare och utsända inom avdelningen och kansli i relaterade uppgifter
 • Företräda Act Svenska kyrkan inom ramen för uppdraget 

Regelbundna resor till regionen ingår i tjänsten (ca 25 dagar per år). Arbetet på Kyrkokansliet sker i öppen kontorsmiljö.

Kvalifikationer
Du har en universitetsexamen inom relevant område. Du har erfarenhet av arbete med resultatstyrt utvecklingsbistånd samt arbete i projektcykel, inklusive relaterad administration och dokumentation. Du har minst ett par års erfarenhet av internationellt ekumeniskt samarbete, utvecklingssamarbete och programhandläggning. Du har tidigare arbetat i eller med Mellanöstern och det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av Israel och Palestina.

Du känner dig bekväm med att föra dialog i ett internationellt sammanhang, inklusive med religiösa aktörer. Du har analytisk och stilistisk förmåga, utmärkta kunskaper i engelska och kan arbeta såväl självständigt som i grupp.
Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 % med tillträde 1 november 2019.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Karin Axelsson Zaar, enhetschef. Telefonnummer 018-16 95 51 eller e-post: karin.axelsson-zaar@svenskakyrkan.se

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 22 september 2019

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Svenska kyrkans internationella arbete
Sista ansökningsdatum: 2019-09-22

Svenska kyrkan i utlandet söker prästvikarier

Svenska kyrkan i utlandet söker präster för vikariat

Vikariaten varierar mellan någon vecka upp till flera månader. Här kan du se var vi finns: https://www.svenskakyrkan.se/hitta-kyrkan-i-andra-lander 

Läs gärna mer om  Svenska kyrkan i utlandet på www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Arbetsuppgifter
Som vikarie går du in fullt ut i de arbetsuppgifter som ordinarie kyrkoherde/komminister på plats utför. Det kan innebära att du får ta ett pastoralt ansvar för ett stort område. Du ansvarar för gudstjänster, kyrkliga handlingar, själavårdande samtal och det ingår även kris och katastrofansvar. I uppgiften kan även ligga personalansvar.

Vi erbjuder ett spännande uppdrag med roliga och utmanande arbetsuppgifter!

Kvalifikationer
Du som söker har lång erfarenhet av att arbeta som präst i församling, gärna som kyrkoherde eller i arbetsledande funktion. Tidigare arbete i utlandsförsamling kan vara meriterande. 

Övrigt
Eftersom samtliga anställda inom Svenska kyrkan i utlandet arbetar med barn och ungdomar kommer arbetsgivaren begära utdrag ur belastningsregistret som visas upp av slutkandidater vid intervjun. Sökande ska själv beställa utdraget via Polisens hemsida Observera att handläggningstiden är ca 2 veckor. Anställning förutsätter också att myndigheter i landet godkänner erforderliga tillstånd. 

Vi som arbetsgivare står för resa och försäkring för dig samt för ditt boende. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Biträdande utlandschef Camilla Persson 018-18 24 71.

Fackliga representanter
Jonas Bodin, (KyrkA) Liselotte Rogberg, (Vision) och Joakim Lindström (Jusek). Samtliga fackrepresentanter nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Även om du inte vet exakt när du kan vikariera så skicka gärna in ansökan och berätta att du är intresserad och ge så mycket information som möjligt om ungefärlig tid, språkkunskaper och så vidare. Ansökan ska innehålla personligt brev, cv och kopia på prästbrev. Bifoga även eventuellt intyg från den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen. 

Vi tar löpande in vikarier, så välkommen  att skicka in din ansökan. 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Svenska kyrkan i utlandet
Sista ansökningsdatum: 2020-09-30