Lediga tjänster


Svenska kyrkans nationella nivå

Enhetschef för diakoni och hållbar utveckling

Vi söker dig som vill leda utveckling och samordning av Svenska kyrkans arbete med diakoni, välfärd och hållbarhet på nationell nivå.

Tjänsten är placerad på avdelningen för kyrkoliv som är i ett dynamiskt och strategiskt utvecklingsskede.

Enhetens uppdrag är att stödja församlingarnas och stiftens arbete med den grundläggande uppgiften att utveckla Svenska kyrkans diakonala arbete och teologiska självförståelse som evangelisk-lutherskt trossamfund. I uppdraget ingår också att utveckla och samordna Svenska kyrkans hållbarhetsarbete, minoritets- och urfolksarbete, samhällskontakter, påverkansarbete och företrädarskap i för Svenska kyrkan strategiska frågor, samt nationell samordning och utveckling av Svenska kyrkans samtalsjourer, familjerådgivning och institutionssjälavård.

 Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du i uppdrag att leda enhetens arbete och verksamhetsutveckling i nära samverkan med styrorgan och biskopsmöte samt med ärkebiskopens kansli. Du ansvarar för beredning av analys, omvärldsrapport, rapporter och underlag till kyrkostyrelse och biskopsmöte. Du ansvarar för att strukturera, planera och genomföra arbetet tillsammans med kollegor på enheten/avdelningen samt utveckla arbetssätt för diakoni och hållbar utveckling. Du har ekonomiansvar, personalansvar för ca 16 medarbetare och ingår i avdelningens ledningsgrupp. I enhetens uppdrag ingår att utveckla material, metoder och verktyg samt bedriva påverkansarbete inom ett flertal ansvarsområden av strategisk betydelse.

Kvalifikationer
Du har för tjänsten relevant akademisk utbildning. Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling och av att skapa resultat såväl själv som genom andra. Du är flexibel, och har förmåga att anpassa ditt ledarskap till den rådande situationen. Du är analytisk, nytänkande och drivande. Du har god förmåga att administrera och organisera. Du har erfarenhet av att strategiskt leda arbetet för en enhet i Svenska kyrkan, chefserfarenhet och samarbetsförmåga. Du är beredd att företräda Svenska kyrkan externt, vilket betyder mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska och engelska. En digital arbetsplats är en självklarhet för dig. Det är meriterande att du har erfarenhet av internationellt arbete. Vi lägger vikt vid personliga egenskaper. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Uppsala.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Gunilla Hallonsten, avdelningschef, 018-16 96 83

Fackliga företrädare
Liselotte Rogberg (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 15 september 2019

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-09-15

Verksamhetsutvecklare ekonomi

Kyrkokansliet i Uppsala, avdelningen för gemensamma funktioner


Verksamhetsutvecklare inom Ekonomi

Vi expanderar och söker dig som vill vara med och utveckla Svenska kyrkans framtida ekonomiprocesser i rollen som verksamhetsutvecklare!

 Svenska kyrkan arbetar för att inom ekonomi- och löne/HR-området skapa enhetliga processer med tillhörande system i hela landet.

Vi är en enhet hos kyrkokansliet, som består av ett 20-tal personer som ansvarar för att utveckla och leverera ekonomiprocesser med tillhörande systemstöd. Enheten har även motsvarande uppgift inom löne- och personaladministrativa området. Processerna och systemstödet nyttjas primärt av stiften (den regionala organisationen) som i sin tur utför ekonomitjänster till de av kyrkans församlingar som önskar sådant stöd. En nära samverkan med stiften är därför en viktig del i arbetet. I dagsläget använder drygt 170 församlingar (cirka en tredjedel av alla församlingar) de gemensamma arbetssätten.

 Vi behöver nu utöka med en duktig och drivande verksamhetsutvecklare med specialistkunskap inom ekonomi till vår trevliga grupp! Vi befinner oss i en expansiv fas och arbetet bedrivs periodvis i ett högt tempo. Det är viktigt att du trivs i en föränderlig miljö. Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se

Arbetsuppgifter

 • Som verksamhetsutvecklare driver du och/eller deltar i utredningar och nyutveckling av ekonomitjänstens processer med systemstöd och utbildningar.
 • Baserat på förbättringsförslag, uppkomna problem och incidenter fångar och analyserar du behov samt ställer krav i samarbete med representanter för verksamheten hos stift och församlingar samt IT och systemleverantörer.
 • Du tar fram beslutsunderlag avseende verksamhetsnytta och kostnadsbesparing – nyttoeffekter.
 • Du bygger ekonomiprocesser med funktionalitet och rutiner samt bevakar omvärlden (lagar, regler med mera) inom ekonomiområdet och bedömer hur dessa påverkar det gemensamma arbetssättet.
 • Du är lärare vid utbildningar för ekonomer som arbetar i det gemensamma arbetssättet.
 • Du dokumenterar utbildningsmaterial, processer, rutiner, presentationer med mera och kommunicerar nyheter både muntligt och skriftligt.

Systemlösningarna kommer från Eniac där vi idag använder ekonomisystemet Aveny. Runt detta system finns det integrationer med andra system, t ex med tidrapporterings- och lönesystem.

Kvalifikationer

 • Du är en utbildad och erfaren ekonom som arbetat minst 5 år. Vi ser gärna att du arbetat inom controlling.
 • Som person är du ansvarstagande, strukturerad, noggrann och resultatinriktad med förmåga att ta initiativ, planera och prioritera uppgifter utifrån leveranstidpunkter.
 • Du har förmågan att analysera och bryta ned komplexa frågor i beståndsdelar och lösa komplicerade problem samt förstå vad som skapar effektivitet i ett större sammanhang.
 • Du är kommunikativ till din läggning och har lätt för att uttrycka dig på svenska såväl muntligt som i skrift. Du gillar att arbeta självständigt såväl som i grupp.
 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling där du arbetat med processkartläggning och processutveckling inom ekonomi är meriterande.
 • Det är också meriterande om du har erfarenhet från ekonomiarbete i en församling eller i en servicebyrå inom Svenska kyrkan.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Snarast

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Enhetschef Anna Edling och gruppledare Annelie Gabrielsson.
De nås på mail eller telefon 018-16 95 00 (du kommer att få lämna meddelande för att bli uppringd).

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 10 september 2019

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-09-10

Programsamordnare till Afrikaenheten med inriktning mot Uganda

Afrikaenheten söker en programsamordnare med inriktning på insatser i Uganda. Enheten har som uppdrag att förvalta och utveckla Svenska kyrkans internationella arbete i Afrika. Verksamheten omfattar både utvecklingssamarbete och kyrkosamverkan med ett speciellt fokus på tematiska områden inom genusrättvisa och jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, rättvis och hållbar försörjning, teologi och utveckling samt rättvis fred.

Arbetsuppgifter
I strategiperioden för 2018-2022 pågår stimulerande utvecklingsarbete i flera program. Programsamordnarens uppdrag är att verka för att enheten levererar enligt de respektive mål och tematiska områden som beslutats för de aktuella landprogrammen i Afrika. Uppgifterna riktar sig främst till partner i Uganda och omfattar större EU-finansierade insatser, konsortiesamarbeten samt innovativa partnerskap och finansieringsformer inom bistånd. I programmet ingår även utveckling av ”Nexus mellan humanitärt och utvecklings-samarbete”.

Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/kyrkokansliet-och-internationella-avdelningen

Arbetsuppgifter:

 • Ansvara för programutveckling och bidra till utveckling av relationer med partner.
 • Följa upp, säkerställa och rapportera resultatuppfyllelse och lärande (kapacitetsutveckling och utvärdering) av programinsatser.
 • Ansvara för programmets rambudget.
 • Bidra till innovativa samarbeten och finansieringar av civilsamhället och partnerorganisationers arbete.
 • Följa utvecklingstrender inom relevanta områden i programland/ länder.
 • Lyfta lokalt förankrade policyfrågor till global policydialog i samarbete med kollegor.
 • Samordna med andra handläggare och utsända inom avdelningen och kansli i relaterade uppgifter.
 • Företräda Svenska kyrkan inom ramen för uppdraget.

Resor ingår i tjänsten och arbetet utförs i en öppen och flexibel kontorsmiljö.

Kvalifikationer
Du har en akademisk kompetens inom relevant område för tjänstens inriktning och innehåll. Du har dokumenterad god erfarenhet av utvecklingsarbete inom resultatstyrning och projektcykelhantering, inklusive relaterad administration och dokumentation.

Du har välrenommerad erfarenhet av att föra dialoger i internationella sammanhang. Du har analytisk och stilistisk förmåga, samt utmärkta kunskaper i engelska och svenska. Du har praktiska erfarenheter av arbete relaterat till rättvis och hållbar försörjning, genusrättvisa och jämställdhet samt av ekumeniskt samarbete, i Östra Afrika, företrädesvis Uganda.

Vi vill att du har fälterfarenhet respektive programsamordnarerfarenhet  från programländer i Afrika, gärna Uganda. Du har också erfarenhet av att samarbeta i internationella nätverk, och av användning av innovativa finansiella instrument såsom garantier och näringslivssamverkan. Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete med institutionella givare och att du varit med och bidragit i ansökningar. Andra önskvärda meriter är erfarenhet från mänskligt rättighetsbaserat arbete och kapacitetsutveckling med partner, liksom kunskaper i lokala nationella språk.

För att komma ifråga för tjänsten ska du var noggrann och ansvarsfull, ha förmåga att leverera inom fastställda ramar och tidsplaner, men också kunna vara flexibel och anpassa arbetstempot, när uppgifterna så föranleder. Arbetet sker med en hög grad av digitalisering och du måste ha goda kunskaper i Officepaketet (Excel, Word och Outlook) samt en i övrigt god administrativ förmåga.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Tillträde snarast möjligt. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Placering inom regionsektionen, Afrikaenheten. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Peter Karlsson Sjögren, chef för Afrikaenheten, 072-710 73 08.

Fackliga företrädare

Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 4 september 2019. Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden, och vi uppmuntrar därför tidiga ansökningar.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Svenska kyrkans internationella arbete
Sista ansökningsdatum: 2019-09-04

Programme Development Officer, two positions

Two Programme Development officers to Act Church of Sweden for coordinating, maintaining and developing long-term relationships with new and existing donors, such as EU, Swedish Embassies, and/or philanthropic organizations, ECHO and Radiohjälpen.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-08-28

Svenska kyrkan i Norge söker komminister

Svenska kyrkan i Norge söker komminister
I Norge är Svenska kyrkan är en viktig mötesplats för svenskar och personer med relation till Sverige. I Oslo finns Svenska Margaretakyrkan med daglig verksamhet, till exempel gudstjänster, babycaféer, körer och samtalsgrupper. I Trondheim, Bergen och Stavanger firas gudstjänster och det ordnas mötesplatser en gång i månaden under terminerna på respektive ställe. Församlingslivet präglas av en diakonal grundhållning och med en önskan att utveckla det redan omfattande arbetet med ideella medarbetare. Firandet av svenska högtider är en viktig del av församlingens liv. Församlingen har en förhållandevis låg medelålder bland medlemmar och engagerade. Det finns många unga barnfamiljer vilket ger karaktär åt mycket av församlingens liv. Församlingen har sammanlagt 13 anställda medarbetare.

Läs gärna mer om församlingen på https://www.svenskakyrkan.se/norge

Arbetsuppgifter
Komministerns arbete är brett och innefattar exempelvis gudstjänster, bibelstudier, enskilda samtal samt annat utifrån församlingens behov och de särskilda gåvor den framtida komministern har.

En särskild uppgift för komministern är att cirka 50 % av sin tid arbeta med de tre verksamhetsplatserna utanför Oslo (Trondheim, Bergen, Stavanger) vilket just nu innebär ca 6 resdagar i månaden fördelat på två helger. Resorna sker oftast tillsammans med en av församlingens musiker. På de tre verksamhetsplatserna utanför Oslo firas gudstjänst, ordnas så kallad ”familjekyrkis” och erbjuds bland annat dop och enskilda samtal.

Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetat som präst i Svenska kyrkan i några år. Du lockas av bredden i arbetsuppgifter som en tjänst i Svenska kyrkan i utlandet kan erbjuda – allt från gudstjänst till olika typer av öppen verksamhet för människor i alla åldrar. Du är prästvigd i Svenska kyrkans ordning och har erfarenhet av enskild själavård.

Som person är du initiativrik, energisk och tycker om att kommunicera tro i gudstjänst och samtal. Du är väl förankrad både teologiskt och liturgiskt i Svenska kyrkans tradition och har intresse för ekumenik. Du ser fram emot att resa mycket och bygga relationer i små församlingssammanhang.

Du vill samverka med många i planerande och utförande av uppgifterna samtidigt som du har förmåga att organisera och genomföra församlingsaktiviteter självständigt. Du uppskattar att uppmuntra delaktighet av ideella i alla delar av församlingslivet.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Tjänsten är en visstidsanställning och tillträde sker enligt överenskommelse.

Övrigt
Eftersom samtliga anställda inom Svenska kyrkan i utlandet arbetar med barn och ungdomar kommer arbetsgivaren begära utdrag ur belastningsregistret som visas av slutkandidater vid intervjun. Sökande ska själv beställa utdraget via Polisens hemsida. Observera att handläggningstiden är ca 2 veckor. Anställning förutsätter också att hälsostatus möjliggör försäkring samt att myndigheter i Norge godkänner erforderliga tillstånd. 

Intervjuer är planerade i Uppsala den 2 oktober.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Utlandschef Lena Brolin 070-227 68 12
Kyrkoherde Per Anders Sandgren +47 970 31 492

Fackliga representanter
Ylva Wåhlin (KyrkA), Liselotte Rogberg (Vision) och Joakim Lindström (Jusek). Samtliga fackrepresentanter nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska innehålla personligt brev, cv och kopia på prästbrev. Senast den 15 september 2019 vill vi ha din ansökan. 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Svenska kyrkan i utlandet
Sista ansökningsdatum: 2019-09-15

Krisberedskapssamordnare

Krisberedskapssamordnare
Kyrkokansliet i Uppsala, Personalavdelningen

Vi söker nu en erfaren och engagerad krisberedskapssamordnare. Du kommer att ingå i personalavdelningen där gruppen för krisberedskap och säkerhet förstärker Svenska kyrkans nationella nivå genom ett aktivt förbättringsarbete. Du driver även utveckling av avdelningens krisberedskapsstrategiska mål med tillhörande revideringar av krisplaner, riskanalyser och kontinuitetsplanering.

Som krisberedskapssmordnare på kyrkokansliet arbetar du i en dynamisk roll, där du ena dagen arbetar med strategiska uppgifter och den andra dagen med operativt stöd vid evenemang och inträffade händelser.

Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/kris

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära och rapportera till kyrkokansliets säkerhetschef. Du arbetar främst strategiskt men du kommer också att bidra med råd, rutiner, struktur och kunskap för att skapa en god beredskap för den nationella nivåns förmåga att hantera kriser. I arbetet ingår även att vara operativ i arbete med att stödja krisledningsgruppen samt vid andra krishanterande händelser.

Du kommer att

 • driva utvecklingsarbetet med krisberedskapsfrågor, civilt försvar och totalförsvarsplanering
 • ansvara för framtagande och uppdatering av styrdokument, planer och riktlinjer inom området
 • ansvara för samordning av krisberedskapsarbetet på nationella nivå genom kontakter med avdelningar och enheter
 • stödja kyrkokansliets avdelningar med utbildning och övning för krishantering och säkerhet.
 • delta och utveckla kontakter/nätverk för samarbete med myndigheter och organisationer inom området
 • utgöra stöd till stiftens beredskapshandläggare i frågor om krisberedskapsplanering
 • ansvara för rekrytering, utbildning och avtalshantering för Svenska kyrkans präster i stödstyrkan

I tjänsten ingår också att vara en medarbetare i jourlistan för krissamordningens larmberedskap och funktion för tjänsteman i beredskap (TIB). En funktion som ska fungera vid alla tider på dygnet och på årets alla dagar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan relevant utbildning inom området. Du har minst tre års dokumenterad erfarenhet av strategiskt och operativt krisberedskapsarbete/ krisplaner. Du har grundläggande kunskaper om det svenska krishanteringssystemet och valda delar ur lagstiftning kopplat till totalförsvar och beredskap. 

För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och mycket god kunskap i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Meriterande är erfarenhet av arbete med utredningar, risk- och sårbarhetsanalyser, operativt arbete i krisledningsgrupp (stab) och att ha ansvarat för krisutbildningar och/eller krisövningar. Erfarenhet av internationellt krisberedskapsarbete är också meriterande.   

Som person är du resultatdriven, strukturerad och självgående med god förmåga att organisera verksamhet. Eftersom din roll ofta är av stöttande och handledande karaktär, ser vi att du har en god pedagogisk förmåga där du trivs med att utbilda både enskilda och större grupper. Du förväntas vara stresstålig och trygg även i stressiga och oklara situationer. Du har förmågan att underhålla och utveckla existerande nätverk inom arbetsområdet. Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Säkerhetschef Håkan Nilsson, telefon 018-18 24 62.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 1 september 2019

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-09-01

Programsamordnare Centralamerika

Kyrkokansliet i Uppsala, internationella avdelningen – Act Svenska kyrkan
Enheten för Asien och Latinamerika söker en programsamordnare på heltid med inriktning på insatser inom Centralamerikaprogrammet. Verksamheten omfattar både utvecklingssamarbete och kyrkosamverkan med ett speciellt fokus på de tematiska områdena genusrättvisa och jämställdhet, rättvis fred, samt teologi och utveckling.

Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se

Arbetsuppgifter
Programsamordnaren har uppdrag att verka för att enheten levererar enligt de mål och tematiska områden som beslutats för det aktuella landprogrammet i Centralamerika. Under nuvarande strategiperiod 2018-2022 pågår stimulerande utvecklingsarbete både på regional nivå och på landnivå i Guatemala och Honduras. Uppgifterna relaterar främst till samarbete med regionala partner och till partner i de två nämnda länderna.

 • Ansvara för programutveckling
 • Bidra till utveckling av relationer med partner
 • Följa upp, säkerställa och rapportera resultatuppfyllelse och lärande (kapacitetsutveckling och utvärdering) av programinsatser i enlighet med plan
 • Följa utvecklingstrender inom relevanta områden i programland/länder
 • Lyfta lokalt förankrade policyfrågor till global policydialog i samarbete med kollegor
 • Ansvara för programmets rambudget
 • Samordna med andra handläggare och utsända inom avdelningen och kansli i relaterade uppgifter
 • Företräda Act Svenska kyrkan inom ramen för uppdraget

Resor ingår i tjänsten. Arbetet på Kyrkokansliet sker i öppen kontorsmiljö.

Kvalifikationer
Du har en akademisk kompetens inom relevant område. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom utvecklingsarbete, resultatstyrning och projektcykelhantering, inklusive relaterad administration och dokumentation. Du har förmåga att leverera inom fastställda ramar och tidsplaner, är flexibel och kan arbeta i snabbt tempo när arbetsuppgifterna så kräver det.

Du har analytisk och stilistisk förmåga samt utmärkta kunskaper i spanska, engelska och svenska i såväl tal som skrift, en dokumenterad, god vana att skriva rapporter och övrig formell dokumentation på de tre språken. Du har praktiska erfarenheter och tillämpning av att arbeta med genusrättvisa, rättvis fred, religiösa aktörer samt ekumeniskt samarbete i Latinamerika, företrädesvis i Guatemala eller Honduras.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att föra dialoger i internationella sammanhang, att du har fälterfarenhet från arbete i Centralamerika samt erfarenhet av att samarbeta med ekumeniska internationella nätverk. Rättighetsbaserat arbete och kapacitetsutveckling med partner ser vi som positiva inslag bland dina meriter. Dessutom förutsätts du vara noggrann och ansvarsfull, ha datorvana samt i övrigt god administrativ förmåga.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.  

Tillträde
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid perioden 2019-10-15 - 2020-08-15

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Enhetschef Lena Furberg Tel: 018-16 95 00

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 25 augusti 2019.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-08-25

Gruppledare lön och PA

Gruppledare inom lön och personaladministration för arbete med Svenska kyrkans processer

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-08-25

Gruppledare ekonomi

Gruppledare för arbetet med Svenska kyrkans processer inom ekonomiområdet

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-08-25

Samordnare jourhavande präst och institutionssjälavården

Kyrkokansliet i Uppsala söker en samordnare för Jourhavande präst och arbete inom institutionssjälavården

Tjänsten är placerad på enheten för diakoni och hållbar utveckling vid avdelningen för kyrkoliv. Enheten arbetar med fokus på frågor kring diakoni, välfärd och hållbarhet. I enhetens ansvarsområden ingår att stödja stift och församlingar i deras arbete med Svenska kyrkans grundläggande uppgifter, däribland institutionssjälavården och Jourhavande präst. På enheten arbetar i dag 16 personer. 

Arbetsuppgifter:  I nära samarbete med stiftens samordnare ansvarar du för att samordna arbetet med jourhavande präst samt delar av institutionssjälavården. I arbetet ingår planering, samordning och löpande utveckling av dessa arbetsinsatser. Du skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och  kompetensutveckling för medarbetare som deltar i arbetet på stifts- och församlingsnivå och ska, tillsammans med kollegor, arbeta för att stärka själavårdsarbetet på andra arenor än kyrkans egna. Du företräder Svenska kyrkan och kommunicerar i de frågor som arbetet berör.

Kvalifikationer: Du har akademisk examen inom relevant område och flerårig arbetserfarenhet av själavårdsfrågor. Du är väl förtrogen med Svenska kyrkan. För att komma ifråga för tjänsten ska du ha tidigare erfarenhet av samordningsuppgifter, handläggning och verksamhetsutveckling, men också gärna av kontakter och samarbeten med andra samhällsaktörer. Du har både kunskap om, och egen erfarenhet av, arbete med existentiella samtal och insatser mot psykisk ohälsa. Du har mycket god förmåga att inspirera medarbetare i det själavårdande och diakonala uppdraget.

Arbetet kräver en väl utvecklad förmåga att samarbeta i team och skapa relationer, samtidigt som du självständigt måste driva vidareutveckling av verksamheten och nå resultat. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Erfarenhet från jourhavande präst och/eller institutionssjälavården är meriterande.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Uppsala. Resor kan förekomma i tjänsten. 

Tillträde: Efter överenskommelse men helst i början av oktober 2019

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av enhetschef Sara Nordbrand, 018-16 94 71.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Joakim Lindström (Jusek) och Kajsa Cedervall Westerman (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 31 aug 2019. Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2019-08-31

Assistenter till STI i Jerusalem

Assistenter till STI i Jerusalem för två olika perioder under 2020-21. Du bor på institutionen och är värd för gästerna där inkl administrativa och praktiska uppgifter. Möjlighet att delta i kurser och utflykter.

Lediga tjänster Svenska kyrkans internationella arbete
Sista ansökningsdatum: 2019-09-09

Svenska kyrkan i utlandet söker prästvikarier

Svenska kyrkan i utlandet söker präster för vikariat

Vikariaten varierar mellan någon vecka upp till flera månader. Här kan du se var vi finns: https://www.svenskakyrkan.se/hitta-kyrkan-i-andra-lander 

Läs gärna mer om  Svenska kyrkan i utlandet på www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Arbetsuppgifter
Som vikarie går du in fullt ut i de arbetsuppgifter som ordinarie kyrkoherde/komminister på plats utför. Det kan innebära att du får ta ett pastoralt ansvar för ett stort område. Du ansvarar för gudstjänster, kyrkliga handlingar, själavårdande samtal och det ingår även kris och katastrofansvar. I uppgiften kan även ligga personalansvar.

Vi erbjuder ett spännande uppdrag med roliga och utmanande arbetsuppgifter!

Kvalifikationer
Du som söker har lång erfarenhet av att arbeta som präst i församling, gärna som kyrkoherde eller i arbetsledande funktion. Tidigare arbete i utlandsförsamling kan vara meriterande. 

Övrigt
Eftersom samtliga anställda inom Svenska kyrkan i utlandet arbetar med barn och ungdomar kommer arbetsgivaren begära utdrag ur belastningsregistret som visas upp av slutkandidater vid intervjun. Sökande ska själv beställa utdraget via Polisens hemsida Observera att handläggningstiden är ca 2 veckor. Anställning förutsätter också att myndigheter i landet godkänner erforderliga tillstånd. 

Vi som arbetsgivare står för resa och försäkring för dig samt för ditt boende. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Biträdande utlandschef Camilla Persson 018-18 24 71.

Fackliga representanter
Jonas Bodin, (KyrkA) Liselotte Rogberg, (Vision) och Joakim Lindström (Jusek). Samtliga fackrepresentanter nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Även om du inte vet exakt när du kan vikariera så skicka gärna in ansökan och berätta att du är intresserad och ge så mycket information som möjligt om ungefärlig tid, språkkunskaper och så vidare. Ansökan ska innehålla personligt brev, cv och kopia på prästbrev. Bifoga även eventuellt intyg från den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen. 

Vi tar löpande in vikarier, så välkommen  att skicka in din ansökan. 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Svenska kyrkan i utlandet
Sista ansökningsdatum: 2020-09-30