Lediga tjänster


Svenska kyrkans nationella nivå

Policyrådgivare jämställdhet och mänskliga rättigheter

Act Svenska kyrkan bedriver påverkansarbete med svenska och internationella beslutsfattare bland annat gentemot EU och FN. Påverkansarbetet syftar till att förändra orättvisa strukturer och påverka policyramverk, politiska processer och beslut, men också till att förändra normer och beteenden. Vi arbetar utifrån rättighetsperspektivets principer och MR-systemen. Som religiös aktör ser vi att vi har ett specifikt bidrag till att åstadkomma förändringar och för Act Svenska kyrkan är genusrättvisa och jämställdhet en prioriterad fråga. I vårt påverkansarbete arbetar vi bland annat med familjerätt och familjenormer. Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/act  

Arbetsuppgifter
Utifrån Act Svenska kyrkans positioner och påverkansplaner bedriva nationellt och internationellt påverkansarbete för genusrättvisa utifrån ett tros- och rättighetsperspektiv. Driva och upprätthålla goda relationer med svenska beslutsfattare, de påverkansnätverk som Act Svenska kyrkan ingår i och givare.

Underhålla och utveckla program gällande global policydialog, inklusive resultatuppföljning, kvalitetssäkring och rapportering.
Kontinuerligt genomföra omvärldsanalys/problemanalys för policydialog i relation till Sverige, EU och FN. Förbereda och planera konferenser och möten internationellt inom den ekumeniska rörelsen, samt FN-systemet och andra multilaterala arenor.

Bistå med underlag och strategi inför externa möten som rör jämställdhetsfrågor samt kvalitetssäkra kommunikationsmaterial. Arbete med policyprocesser så som remisser och att skriva fram positionspapper och policys.
Samverka med globala ekumeniska och interreligiösa nätverk såsom ACT-alliansen, Lutherska världsförbundet, Kyrkornas världsråd och Side by Side: Faith Movement for Gender Justice kring jämställdhet utifrån policymål och program. Driva Svenska kyrkans policyfrågor på nationella, regionala och globala arenor utifrån positioner och riktlinjer.
Samarbeta med utsänd personal samt övrigt som uppdras av enhetschef.

Kvalifikationer
Erfarenhet av påverkansarbete för jämställdhet och mänskliga rättigheter, gärna genom internationella organisationer och/eller i fält. Minst magisterexamen, eller motsvarande erfarenhet, inom statskunskap, utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter och internationella relationer. Kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån MR-systemen och FN. Förståelse av kyrkliga sammanhang, ekumenik och kyrkan som samhällsaktör. Teologisk grundexamen är meriterande.

Mycket god kommunikativ förmåga, i såväl tal som skrift på både svenska och engelska. Spanska är meriterande. Som person är du strategisk, målinriktad och flexibel samt har god analytisk förmåga.

God kännedom om globala policyrelaterade plattformar och nätverk och trender inom policydiskursen för jämställdhet och mänskliga rättigheter globalt.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Tillträde så snart som möjligt. Tjänsten är ett vikariat, ca ett år med 100% sysselsättningsgrad.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Policychef, Eva Ekelund, tel. 018-169500.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark (Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 28 januari 2021

Lediga tjänster Act Svenska kyrkan
Sista ansökningsdatum: 2021-01-28

Programsamordnare, Afrikaenheten

Svenska kyrkans vision för det internationella arbetet är helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Arbetet sker tillsammans med partner i framförallt Afrika, Asien, östra Europa, Latinamerika och Mellanöstern. Det har stor spännvidd, från arbete med långsiktigt utvecklingssamarbete, humanitära insatser och påverkansarbete på lokal och global nivå. Svenska kyrkan är medlem i Action by Churches Together (ACT) som är en global allians för kyrkor och kyrkorelaterade organisationer.

Kyrkokansliet i Uppsala, Internationella avdelningen

Afrikaenheten inom Act Svenska kyrkan söker en programsamordnare på heltid. Enheten har som uppdrag att förvalta och utveckla Svenska kyrkans internationella arbete i Afrika. Verksamheten omfattar både utvecklingssamarbete och kyrkosamverkan med ett speciellt fokus på tematiska områden inom genusrättvisa och jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, rättvis och hållbar försörjning, teologi och utveckling samt rättvis fred.

Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/kyrkokansliet-och-internationella-avdelningen

Arbetsuppgifter

Programsamordnarens ansvar innebär att verka för att enheten levererar enligt de respektive mål och tematiska områden som beslutats för de aktuella landprogrammen i Afrika. I nuvarande strategiperiod 2018-2022 pågår stimulerande utvecklingsarbete i flera program. Denna tjänst har till uppgift att arbeta i nära samarbete med flera landprogram och partner inom bland annat följande områden.

- Ansvara för programutveckling.
- Bidra till utveckling av relationer med partner.
- Följa upp, säkerställa och rapportera resultatuppfyllelse och lärande av programinsatser.
- Följa utvecklingstrender inom relevanta områden i programland/ länder.
- Bidra till innovativa samarbeten och finansieringar av civilsamhället och partnerorganisationers arbete.
- Lyfta lokalt förankrade policyfrågor till global policydialog i samarbete med kollegor.
- Ansvara för programmets rambudget.
- Samordna med andra handläggare och utsända inom avdelningen och kansli i relaterade uppgifter.
- Företräda Svenska kyrkan inom ramen för uppdraget.

Resor ingår i tjänsten och arbetet utförs i en öppen kontorsmiljö. För närvarande påverkar Covid19 vår situation och arbetet sker från ditt eget hem under ytterligare en tid.

Kvalifikationer
Du har en akademisk samhällsvetenskaplig utbildning med för tjänsten relevant inriktning. Du har dokumenterad god erfarenhet inom utvecklingsarbete av resultatstyrning och projektcykelhantering, inklusive relaterad administration och dokumentation. Du ska ha erfarenheter och tillämpning av att arbeta med arbete relaterat till de tematiska områdena i ett utvecklingssamarbete, samt ekumeniskt samarbete i företrädesvis i Svenska kyrkans partnerländer i Afrika. Fälterfarenhet är en önskvärd merit liksom erfarenhet inom MRBA och kapacitetsutveckling med partner och nära samarbete med ACT Alliansen.

Du har välrenommerad erfarenhet av att föra dialoger i internationella sammanhang. Du har analytisk och stilistisk förmåga, samt utmärkta kunskaper i engelska och svenska. Du levererar inom fastställda ramar och tidsplaner. En förutsättning för tjänsten är flexibilitet och förmåga till ett snabbt arbetstempo när arbetsuppgifterna kräver det. Dessutom förutsätts du vara noggrann och ansvarsfull, ha kunskaper i Officepaketet (Excel, Word och Outlook) samt i övrigt ha en god administrativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete i Vips Online och med Act Svenska kyrkans PMER/L verktyg är meriterande.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Snarast möjligt. Tjänsten är en visstidsanställning på ca 1 år med placering inom regionsektionen, Afrikaenheten.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Peter Karlsson Sjögren, chef för Afrikaenheten.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark (Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Act Svenska kyrkan
Sista ansökningsdatum: 2021-01-31

Programsamordnare, Södra Afrika

Svenska kyrkans vision för det internationella arbetet är helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Arbetet sker tillsammans med partner i framförallt Afrika, Asien, östra Europa, Latinamerika och Mellanöstern. Det har stor spännvidd, från arbete med långsiktigt utvecklingssamarbete, humanitära insatser och påverkansarbete på lokal och global nivå. Svenska kyrkan är medlem i Action by Churches Together (ACT) som är en global allians för kyrkor och kyrkorelaterade organisationer.

Kyrkokansliet i Uppsala, Internationella avdelningen 
Afrikaenheten inom Act Svenska kyrkan söker en programsamordnare på heltid med inriktning på insatser i Södra Afrika. Enheten har som uppdrag att förvalta och utveckla Svenska kyrkans internationella arbete i Afrika. Verksamheten omfattar både utvecklingssamarbete och kyrkosamverkan med ett speciellt fokus på tematiska områden inom genusrättvisa och jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, rättvis och hållbar försörjning, teologi och utveckling samt rättvis fred.

Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/kyrkokansliet-och-internationella-avdelningen

Arbetsuppgifter
Programsamordnaren har uppdrag att verka för att enheten levererar enligt de respektive mål och tematiska områden som beslutats för de aktuella landprogrammen i Afrika. I nuvarande strategiperiod 2018-2022 pågår stimulerande utvecklingsarbete i flera program. 

- Ansvara för programutveckling.
- Bidra till utveckling av relationer med partner.
- Följa upp, säkerställa och rapportera resultatuppfyllelse och lärande av programinsatser.
- Följa utvecklingstrender inom relevanta områden i programland/ länder.
- Bidra till innovativa samarbeten och finansieringar av civilsamhället och partnerorganisationers arbete.
- Lyfta lokalt förankrade policyfrågor till global policydialog i samarbete med kollegor.
- Ansvara för programmets rambudget.
- Samordna med andra handläggare och utsända inom avdelningen och kansli i relaterade uppgifter.
- Företräda Svenska kyrkan inom ramen för uppdraget.

Resor ingår i tjänsten och arbetet utförs i en öppen kontorsmiljö. För närvarande påverkar Covid19 vår situation och arbetet sker från ditt eget hem under ytterligare en tid.

Kvalifikationer

Du har en akademisk samhällsvetenskaplig utbildning med för tjänsten relevant inriktning. Du har dokumenterad god erfarenhet inom utvecklingsarbete av resultatstyrning och projektcykelhantering, inklusive relaterad administration och dokumentation. Du ska ha erfarenheter och tillämpning av att arbeta med arbete relaterat till områden genusrättvisa och jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, rättvis och hållbar försörjning i ett utvecklingssamarbete, samt ekumeniskt samarbete i Södra Afrika, företrädesvis Sydafrika. Fälterfarenhet från Södra Afrika är en önskvärd merit liksom erfarenhet inom MRBA och kapacitetsutveckling med partner och nära samarbete med ACT Alliansen.

Du har välrenommerad erfarenhet av att föra dialoger i internationella sammanhang. Du har analytisk och stilistisk förmåga, samt utmärkta kunskaper i engelska och svenska. Du levererar inom fastställda ramar och tidsplaner. En förutsättning för tjänsten är flexibilitet och förmåga till ett snabbt arbetstempo när arbetsuppgifterna kräver det. Dessutom förutsätts du vara noggrann och ansvarsfull, ha kunskaper i Officepaketet (Excel, Word och Outlook) samt i övrigt ha en god administrativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete i Vips Online och med Act Svenska kyrkans PMER/L verktyg är meriterande.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar.

Tillträde
Snarast möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering inom regionsektionen, Afrikaenheten.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Peter Karlsson Sjögren, chef för Afrikaenheten.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark (Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mejl.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 31 januari 2021

 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Act Svenska kyrkan
Sista ansökningsdatum: 2021-01-31

Chef för enheten kommunikationsstöd

Kyrkokansliets kommunikationsavdelning ansvarar för att ge ett effektivt kommunikationsstöd till Svenska kyrkan utifrån ett helhetsperspektiv, ge kommunikationsstöd till kyrkokansliets avdelningar och företräda Svenska kyrkan i vissa gemensamma kommunikationsfrågor. Kommunikationsavdelningen har ett 40-tal medarbetare i tre enheter.

Vi söker nu en chef till enheten för kommunikationsstöd till kyrkokansliet 

Enhetens uppdrag
Enheten för kommunikationsstöd till kyrkokansliet har i uppdrag att ge kommunikativt stöd till kyrkokansliets elva avdelningar, generalsekreteraren, ledningsgruppen, kyrkostyrelsen och kommunikation kopplat till kyrkomötet. I din roll kommer du att ha kontakt och samarbete med bland annat alla dessa intressenter. Stödet är både kopplat till löpande verksamhet och till specifika frågor. I uppdraget ligger också att bidra till att kyrkokansliet är en sammanhållande kraft inom Svenska kyrkan.

På enheten finns ett drygt tiotal kommunikatörer. Dessa har ofta ett ”projektledaransvar” för kommunikationsavdelningens samlade leverans till uppdragsgivarna i verksamheten, vilket ställer krav på effektiva rutiner och processer samt koordinering med och förståelse för hur de övriga enheterna på avdelningen arbetar med webb, intranät, produktion, sociala medier och press.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att leda enhetens arbete, vilket handlar om att resurssätta kommunikationsbehoven och säkerställa att rätt kommunikationsstöd ges. Du fördelar arbetet och ansvarar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor på enheten utifrån budget och verksamhetsplan. Du representerar avdelningen som helhet och ingår i avdelningsledningen.

Kvalifikationer
Du behöver ha relevant utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenheter från liknande arbete samt minst tio års erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Erfarenhet av verksamhetsledning, budget- och personalansvar är även det viktigt samt god erfarenhet av löpande förändringsarbete och om hur kommunikationslandskapet förändras mot allt mer digitala lösningar. Vidare vill vi att du har erfarenhet av att utveckla såväl leveransen från avdelningen som verksamhetens syn på operativ och strategisk kommunikation, samt det interna beställningsförfarandet.

Vi ser att du har minst fem års erfarenhet av att leda andra i en komplex verksamhet på en större kommunikationsavdelning eller motsvarande erfarenhet från inhousebyrå, produktionsbyrå eller konsultverksamhet.

Viktigt för rollen är att ha med sig erfarenhet av tidigare arbete med löpande förändringsarbete och -ledning och hur kommunikationslandskapet rört sig mot allt mer digitala lösningar. Vi vill även att du har erfarenhet av att utveckla såväl leveransen från avdelningen som verksamhetens syn på operativ och strategisk kommunikation, samt det interna beställningsförfarandet.

Meriterande är att ha erfarenhet av och förståelse för Svenska kyrkans verksamhet eller från intressepolitisk eller kommunal verksamhet med liknande struktur.

Egenskaper
Du har god förmåga att stödja medarbetarna till ökat ansvarstagande, självledarskap och resultatfokus. Som person är du tydlig, trygg, strukturerad, lyhörd och lösningsorienterad. Du är bra på att samarbeta och bygga relationer och självklart besitter du en mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Vidare möter du väl kyrkokansliets ledarkvaliteter genom att vara en Förebild, Resultatorienterad, Kommunikativ, Utvecklande och Tillitsskapande. 

För att du ska lyckas i ditt arbete är det en förutsättning att du delar Svenska kyrkans värderingar. 

Övrigt
Tjänsten är heltid och placerad i Uppsala. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.  Slutkandidaten kommer att få genomgå bakgrundskontroll och tester. 

Tillträde
Tillträde snarast under våren.

Närmare upplysningar om tjänsten 
Rekryteringen sker i samarbete med Jefferson Wells, en del av Manpower Group. Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av rekryteringskonsult Anne Wegar, 070-953 58 80.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark(Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via Jefferson Wells hemsida. Ansökan ska ha inkommit senast den 26 januari 2021 men urval och intervjuer sker löpande. 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2021-01-26

Informationssäkerhetssamordnare med fokus på förvaltning och tillsyn

Kyrkokansliet i Uppsala, Avdelningen för gemensamma funktioner, IT-sektionen söker

Informationssäkerhetssamordnare med fokus på förvaltning och tillsyn
IT-sektionen på Kyrkokansliet ansvarar för gemensamma system och IT-infrastruktur som finns inom hela Svenska kyrkan.
IT-sektionen består av ca 45 medarbetare, alla placerade i Uppsala, och har en kostnadsbudget på ca 280 Mkr. Med andra ord är verksamheten i stor utsträckning outsourcad. IT-sektionen förväntas ha en ledande roll i digitalisering av Svenska kyrkans 1000-åriga organisation.

Vi söker dig som arbeta med att förvalta och utveckla kyrkokansliets systematiska arbete med att säkra en god och säker hantering av våra informationstillgångar. Du kommer att vara en del av IT-sektionen men samtidigt vara en resurs för och relatera till kansliets alla avdelningar.
Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se

Arbetsuppgifter
Du är drivande i IT-sektionens arbete med informationssäkerhet och deltar i utveckling av kansliets ledningssystem för informationssäkerhet. Du utformar, följer upp och förvaltar regelverk, policys, riktlinjer och rutiner inom informationssäkerhetsområdet. Du stöttar IT-drift, IT-förvaltningen och projektledning i att säkerställa att informationen är klassificerad och ändamålsenligt skyddad och att adekvata säkerhetsåtgärder är implementerade.

Du ingår i en grupp med IT-arkitekter och relaterar nära till våra driftansvariga, förvaltningsledare och projektledare. Utanför IT-sektionen samarbetar du nära med våra dataskyddsombud, säkerhetsfunktion och du är ett stöd för beslutsfattande chefer i IT-sektionen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller motsvarande och har 1-3 års erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet i större organisationer som informationsklassning, hantering av informationstillgångar, kontinuitetsplanering samt och risk- och sårbarhetsanalyser. Du har dokumenterad kunskap och kännedom om rättsliga krav och regelverk som påverkar informationssäkerhetsarbetet, t.ex. GDPR och ISO 27001.

Certifieringar inom informationssäkerhet, t.ex. CISSP, CISA eller CISM är meriterande liksom översiktlig förståelse för områden inom IT-säkerhet som t.ex. nätverkssäkerhet, skadlig kod, kryptering, säkerhetskopiering, fysisk säkerhet, kris- och kontinuitetshantering.

Du som person driver gärna på och påverkar på ett pragmatiskt och lösningsorienterat sätt. Du arbetar strukturerat, är ansvarsfull och kommunicerar på ett pedagogiskt sätt.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar. Som ett led i vårt arbete för en balanserad och jämställd arbetsplats hoppas vi extra mycket på kvinnliga sökande.

För tjänsten anpassad bakgrundskontroll kommer göras.

Tillträde
Tillträde efter överenskommelse, heltid tillsvidareanställning.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
David Axelson Fisk, enhetschef,  070-3987981

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark  (Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 25 januari 2021

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering

 

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2021-01-25

Svenska kyrkan i Wien söker volontär

Svenska kyrkan i Wien
Svenska kyrkan, drottning Silvias församling, ligger centralt i Wien, med bra kommunikationer till det mesta i staden. Vår församling är stor till ytan, den sträcker sig över hela Österrike, Ungern, Slovakien och Tjeckien. Vårt arbete är mångfacetterat och vänder sig till alla svenskar som vistas i området. Här finns svenskar som bott länge i landet men också en stor grupp som stannar en mer begränsad tid. Till kyrkan vänder sig människor i alla åldrar.

Församlingslivet har sitt centrum i gudstjänsten och mässan vilket utmynnar i såväl traditionell församlingsverksamhet som körer och olika grupper. Detta samtidigt som vi försöker finna ett nytänkande för församlingens utveckling. Våra lokaler finns som ett sällskapsrum och vill inspirera till möten människor emellan och med Gud.

Läs gärna om oss på www.svenskakyrkan.se/wien

Arbetsuppgifter
Vi söker en person som vill arbeta som volontär i vår församling. Vi söker dig som dels tycker om att arbeta praktiskt med diverse sysslor dels med våra barn- och ungdomsgrupper. Vi räknar med att du vill medverka i församlingens olika gudstjänster och inte känner dig främmande för att hjälpa till i församlingens informationsarbete, stå i kyrkans kafé, laga mat och baka.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en kristen förankring och känner dig hemma i Svenska kyrkan. Du är utåtriktad, trygg i dig själv och flexibel med att gå in i många olika arbetsuppgifter. Svenska och engelska är krav, baskunskaper i tyska är ett plus. Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan.

Vi erbjuder
Volontärtjänsten är en lokal anställning vilket innebär att kyrkorådet i Wien är arbetsgivare. Anställningen är tidsbegränsad under tiden september 2021 till slutet av juni 2022. Bostad finns.

Övrigt
Denna anställning är en lokalanställning, vilket innebär att kyrkorådet i Wien är arbetsgivare. Kyrkokansliet är församlingen behjälplig i rekryteringen.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Kyrkoherde Peter Styrman, +43 699 19 47 72 05

Ansökan mailas till Peter Styrman och ska innehålla personligt brev, CV och referenser. I ansökan berättar du lite om dig själv och varför du skulle vilja komma till oss.

Ansökan ska ha inkommit senast den 31 januari 2021. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.

 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Svenska kyrkan i utlandet
Sista ansökningsdatum: 2021-01-31

Svenska kyrkan i utlandet söker prästvikarier

Svenska kyrkan i utlandet söker präster för vikariat

Vikariaten varierar mellan någon vecka upp till flera månader. Här kan du se var vi finns: https://www.svenskakyrkan.se/hitta-kyrkan-i-andra-lander 

Läs gärna mer om  Svenska kyrkan i utlandet på www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Arbetsuppgifter
Som vikarie går du in fullt ut i de arbetsuppgifter som ordinarie kyrkoherde/komminister på plats utför. Det kan innebära att du får ta ett pastoralt ansvar för ett stort område. Du ansvarar för gudstjänster, kyrkliga handlingar, själavårdande samtal och det ingår även kris och katastrofansvar. I uppgiften kan även ligga personalansvar.

Vi erbjuder ett spännande uppdrag med roliga och utmanande arbetsuppgifter!

Kvalifikationer
Du som söker har lång erfarenhet av att arbeta som präst i församling, gärna som kyrkoherde eller i arbetsledande funktion. Tidigare arbete i utlandsförsamling kan vara meriterande. 

Övrigt
Eftersom samtliga anställda inom Svenska kyrkan i utlandet arbetar med barn och ungdomar kommer arbetsgivaren begära utdrag ur belastningsregistret som visas upp av slutkandidater vid intervjun. Sökande ska själv beställa utdraget via Polisens hemsida Observera att handläggningstiden är ca 2 veckor. Anställning förutsätter också att myndigheter i landet godkänner erforderliga tillstånd. 

Vi som arbetsgivare står för resa och försäkring för dig samt för ditt boende. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Utlandschef Camilla Persson 018-18 24 71.

Fackliga representanter
Jonas Bodin, (KyrkA) Liselotte Rogberg, (Vision) och Joakim Lindström (Jusek). Samtliga fackrepresentanter nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Även om du inte vet exakt när du kan vikariera så skicka gärna in ansökan och berätta att du är intresserad och ge så mycket information som möjligt om ungefärlig tid, språkkunskaper och så vidare. Ansökan ska innehålla personligt brev, cv och kopia på prästbrev. Bifoga även eventuellt intyg från den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen. 

Vi tar löpande in vikarier, så välkommen  att skicka in din ansökan. 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Svenska kyrkan i utlandet
Sista ansökningsdatum: 2021-09-30