Lediga tjänster


Svenska kyrkans nationella nivå

Evaluation of Act Church of Sweden’s Community-Based Psychosocial Support, CBPS, sub-programme

Act Church of Sweden (Act CoS) is in the process of reviewing its Community-Based Psychosocial Support (CBPS) sub-program (2014 – 2020). This will be done through an evaluation which aims to support Act CoS’s planning process for the next programme phase, in which the CBPS approach will be integrated into the Act CoS humanitarian response and Act CoS development programmes. The stakeholders are based in Uppsala as well as in the field where the humanitarian work is implemented. The assignment should be carried out from April to December 2021.

 

The purpose of this evaluation is to provide Act CoS with a utilization focused external view on the impacts of the CBPS sub-programme (2014-2020), to contribute to the evidence-base regarding the effectiveness of psychosocial interventions that rely on community based support systems of community-based psychosocial support in humanitarian responses.

 

The Evaluation Team

Interested consultants may present a tender as a team which is preferred, or as an independent consultant. Independent consultants may be paired by Act CoS with one or two other consultants to set up a suitable evaluation team.

It is preferred that the team of consultants is international and that consultants are locally grounded in the regional or country specific contexts of this Impact Evaluation.

Required qualifications for the evaluation team as a whole  

·         Advanced academic degree in a field of social science. 

·         A minimum of 5 years of relevant work experience in project implementation/management.

·         A minimum of 3 years of work experience in providing humanitarian support in the Global South. 

·         A minimum of 5 years of work experience of conducting evaluations.

·         Work experience in the areas of community-based psychosocial support capacity building of local actors (in particular community/ institutional/ organisational), gender equality, and beneficiary involvement (this might include evaluation work, providing technical support, or working with implementation).  

·         Familiarity with the IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, and its core principles. 

·         Fluency in written and spoken English 

·         Fluency in written and spoken Spanish 

·         Documented experience of evaluations and report writing. 

·         Good communications and process leading skills 

 

For the full ToR of the evaluation and what to be showed and described in the CV please follow the link http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2188070

 

Tenders

Tenders are sent to else.berglund[at]svenskakyrkan.se  not later than March 23. Any questions may be directed to the same address until 19 March 2021. Tenders should include a CV, a budget, three references and a contact person for any questions from Act CoS. Act CoS reserves the right not to accept the lowest or any of the tenders.

Available position, Act Church of Sweden
Sista ansökningsdatum: 2021-03-23

Programchef för utbildning till församlingspedagog

Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala 

Svenska kyrkans utbildningsinstitut har till uppdrag att utbilda kyrkliga medarbetare som medverkar till att människor får livsmod och känner igen Guds kärlek i världen. Vi vill rusta personer för tjänst i Svenska kyrkans församlingar som diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster genom att förankra teoretiska och praktiska kunskaper i kyrkliga sammanhang, skapa en positiv utbildningsmiljö och ge verktyg för kommande uppgifter. Utbildningsinstitutet finns i Uppsala och Lund och är en del av kyrkokansliet. Vissa terminer bedrivs utbildning även i Göteborg och Umeå.
Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet.

Vi söker dig som vill ta ansvar för församlingspedagogprogrammet inom Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund.

Arbetsuppgifter
Du får ansvar för att leda – planera, genomföra och utveckla – församlingspedagogprogrammet som en integrerad del av den pastoralteologiska utbildningen för blivande diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster. Du tar ansvar för att utforma innehållet i församlingspedagogutbildningens olika kurser, både helfart under ett år och distanskurser på halvfart under två år i både Uppsala och Lund. Du går in i ett personalansvar med arbetsledning för fyra medarbetare i ett församlingspedagogteam som kollegialt arbetar med reflektion, utveckling och fördjupning i frågor om församlingspedagogik i Svenska kyrkan och formar en utbildning utifrån kyrkostyrelsens utbildningsplan. Du kommer att ha undervisning, kontakt med alla stift och utveckla samverkan med övriga program vid Utbildningsinstitutet. Du följer och deltar i diskussion och utveckling av församlingspedagogiska frågor med anknytning till lärande och undervisning i Svenska kyrkan.

Kvalifikationer
Du är församlingspedagog i Svenska kyrkan och har erfarenhet från arbete i församling eller annat kyrkligt sammanhang. Det är en fördel med erfarenhet från arbete med planering och genomförande i undervisning och utbildning. Chefs- och ledningserfarenhet är meriterande. Du har goda pedagogiska och kommunikativa egenskaper som skapar förtroende och bidrar till konstruktiv samverkan. Du har lätt för att inspirera och utveckla både medarbetare och studerande. Du har god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska och med fördel även på engelska. Du har även ett strukturerat arbetssätt med framförhållning och förmåga till förankring.

Tillträde
16 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Intervjuer genomförs 6-7 april.

Ditt tjänsteställe blir Uppsala med alternativ möjlig placering i Lund. Tjänstgöring sker på båda utbildningsorterna samt på resor till andra orter. Du rapporterar till rektor på Utbildningsinstitutet och ingår i dess verksamhetsledning (ledningsgrupp).

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av rektor Kenneth Nordgren, tel. 018-16 95 86.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark(Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 21 mars 2021


Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2021-03-21

Lärare i pastoralteologi med inriktning själavård

Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund

Svenska kyrkans utbildningsinstitut har till uppdrag att utbilda kyrkliga medarbetare som medverkar till att människor får livsmod och känner igen Guds kärlek i världen. Vi vill rusta personer för tjänst i Svenska kyrkans församlingar som diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster genom att förankra teoretiska och praktiska kunskaper i kyrkliga sammanhang, skapa en positiv utbildningsmiljö och ge verktyg för kommande uppgifter. Utbildningsinstitutet finns i Uppsala och Lund och är en del av kyrkokansliet. Vissa terminer bedrivs utbildning även i Göteborg och Umeå.
Läs gärna mer på www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet.

Vi söker nu en lärare i pastoralteologi med inriktning själavård till Uppsala. 

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bedriva undervisning i själavård och samtal inom utbildningsinstitutets fyra program. Tillsammans med övriga lärare och programchefer ansvarar du för utveckling av gemensamma och integrerade moment mellan de fyra programmen. Du kommer också vara en del av institutets andaktsliv. I din roll får du möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt med institutets utvecklingsarbete både i sin helhet men i synnerhet inom kunskapsområdet själavård. En stor del av din undervisning ryms inom prästprogrammet och du kommer att ingå i det team som särskilt arbetar med att utveckla programmet. Din chef blir programchefen för prästprogrammet.

Kvalifikationer
Du är präst i Svenska kyrkan med flerårig erfarenhet av församlingsarbete. Du kan uppvisa dokumenterad fördjupning inom själavård och/eller samtal. Psykoterapeututbildning är en merit. Du vill genom ditt ledarskap främja mångfald och bidra till att Svenska kyrkans bredd speglas. Du har god erfarenhet av samverkan med andra samhällsaktörer kring stödjande möten och samtal. Det är meriterande med pedagogisk erfarenhet och förmåga att leda lärandeprocesser.

Tillträde
1/8 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en heltidstjänst och placerad i Uppsala. Övergripande arbete med institutet på de två orterna Lund och Uppsala medför vissa resor.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Elisabet Pettersson, programchef  för prästprogrammet, telefon 0702 - 93 48 71.

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark(Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 21 mars 2021

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2021-03-21

Rikssvenska Olaus Petri församlingen i Helsingfors söker kyrkoherde

Vi söker en präst med minst fem års erfarenhet av arbete i svensk församling. Vi driver vår verksamhet i Helsingfors med  högmässan i centrum och lägger stor vikt vid musiken i gudstjänstlivet. Vår kyrkokör består av sexton avlönade sångare.

Vi söker en person som är kreativ, med ett nytänkande som kan omsättas i praktiken för att uppfylla vårt mål, att vara en växande rikssvensk landsomfattande församling i Finland. Arbetar du långsiktigt och är uthållig, är du dessutom utåtriktad, med förmåga att skapa kontakter och upprätthålla relationer, har ledarförmågor, kan lyssna, leda och motivera, är du den vi söker. Vi utgår från att vår nya kyrkoherde också har integritet och grundar sina beslut på kristen etik.

Rikssvenska Olaus Petri församlingen i Helsingfors var tidigare en av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar och en del av Svenska kyrkan i utlandet. Sedan 1 januari 2007 är vi en del av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Men församlingen arbetar enligt Svenska kyrkans ordning och vi använder den svenska psalmboken vid våra gudstjänster.

Församlingen är en icke-territoriell församling som består av 850 medlemmar som är spridda över hela Finland men merparten är bosatta i Helsingforsområdet. Vår kyrka, prästgården och övriga församlingsutrymmen finns i centrala Helsingfors. De kyrkliga förrättningarna, besöksverksamhet i hem och på olika institutioner som sjukhus och fängelser samt livaktiga barn- och familjegrupper ingår också i verksamheten.

Kyrkoherden har ett pastoralt ansvar för Finland och är placerad i Helsingfors. Kyrkoherden har också ansvar för  de svenska medborgare som besöker Finland och behöver kyrkans stöd.

Tillträde i augusti 2021. Förordnandet är fem år. Anställningen är lokal, vilket innebär att kyrkorådet i Rikssvenska Olaus Petri församlingen i Helsingfors är arbetsgivaren. Lönen utbetalas i euro.

Upplysningar lämnas av kyrkorådets ordförande Kristian Thulesius +358 40 575 2086 och kyrkoherde Timo Viinikka +358 45 856 1727.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan.

Lediga tjänster Svenska kyrkan i utlandet
Sista ansökningsdatum: 2021-03-25

Enhetschef till avdelningen för fastigheter, kulturarv och service

Kyrkokansliet i Uppsala, avdelningen för fastigheter, kulturarv och service
Var med och bygg upp en ny enhet på vår avdelning! Avdelningen har idag tre enheter men byggs nu på med denna nya enhet. Enhetens uppdrag kommer att vara att leverera olika typer av administrativa tjänster till hela kansliorganisationen som består av mer än 400 medarbetare fördelat på ca tio avdelningar. Vilka de administrativa leveranserna kommer att vara har ännu inte helt beslutats. Utvecklingsprojekt tillsammans med kansliets administrativa resurser pågår för fullt.

Vi ser framför oss effektiva, kvalitetssäkrade och verksamhetsnära processer som ger stöd till de avdelningar som finns på kyrkokansliet. Målet är att verksamheten ska uppleva att de får det administrativa stöd som behövs och att de medarbetare som arbetar med administrativa arbetsuppgifter både utmanas i sin roll och ges möjlighet till utveckling. Vissa processer kommer att utföras från vårt servicecenter där idag vår arbetsplatsservice och eventbyrå finns. Den nya enheten och servicecenter kommer att arbeta tätt tillsammans för att förse organisationen med administrativt stöd av lite olika karaktär. Läs gärna mer om Svenska kyrkan på www.svenskakyrkan.se.

Arbetsuppgifter
I samverkan med medarbetare och chefskollegor på avdelningen kommer du att ta fram och vidareutveckla administrativa processer. Exempel på sådana processer är mötesadministration, registratorfrågor, administrativt stöd till förtroendevalda samt dokument och arkivfrågor. Du är intresserad av samhällets digitalisering och i rollen ligger att se hur digitaliseringen kan vara till nytta för bättre kvalitet och effektivitet i Svenska kyrkans verksamhet. Du har ansvar för både personal, verksamhet och ekonomi.

En av dina första arbetsuppgifter är att bygga ditt lag av medarbetare, skapa en utvecklingsorienterad organisation med trygga och motiverade medarbetare. Kunskaper om dokument- och diarieföring kommer du att ha stor nytta av. Du ingår i avdelningens verksamhetsledning och rapporterar till avdelningschefen.

Kvalifikationer
Du har relevant universitets- eller högskoleutbildning. Du har också dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning. Intresse och kunskap om ett processorienterat arbetssätt med digitala verktyg som stöd är ett krav. Du drivs av en vilja att förstå, förbättra och utveckla verksamheten och medarbetare och att vara den bästa serviceleverantören för dem som ska använda det din enhet tillhandahåller. Utmärkt förmåga att formulera dig i både tal och skrift samt kommunikativ personlighet och pedagogisk förmåga är nödvändigt för att lyckas med uppdraget. Naturligtvis är du en bra lagspelare som kan bidra också i andra verksamheter. Du är en trygg och erfaren chef och du möter kyrkokansliets ledarkvaliteter väl genom att vara en Förebild, Resultatorienterad, Kommunikativ, Utvecklande och Tillitsskapande.

Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar. Har du tidigare arbetat inom Svenska kyrkan eller i offentlig förvaltning så är det en merit.

Övrigt
Tjänsten är en  tillsvidareanställning på 100 % med placeringsort Uppsala. Anställningen föregås av tester och bakgrundskontroll. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av 
Avdelningschef Anna-Karin Engström, 076-800 01 73 

Fackliga företrädare
Katarina Ottosson (Vision), Henrik Fröjmark(Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA). Samtliga nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Ansökan ska ha inkommit senast den 21 mars 2021

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster kyrkokansliet i Uppsala
Sista ansökningsdatum: 2021-03-21

Svenska kyrkan i utlandet söker prästvikarier

Svenska kyrkan i utlandet söker präster för vikariat

Vikariaten varierar mellan någon vecka upp till flera månader. Här kan du se var vi finns: https://www.svenskakyrkan.se/hitta-kyrkan-i-andra-lander 

Läs gärna mer om  Svenska kyrkan i utlandet på www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Arbetsuppgifter
Som vikarie går du in fullt ut i de arbetsuppgifter som ordinarie kyrkoherde/komminister på plats utför. Det kan innebära att du får ta ett pastoralt ansvar för ett stort område. Du ansvarar för gudstjänster, kyrkliga handlingar, själavårdande samtal och det ingår även kris och katastrofansvar. I uppgiften kan även ligga personalansvar.

Vi erbjuder ett spännande uppdrag med roliga och utmanande arbetsuppgifter!

Kvalifikationer
Du som söker har lång erfarenhet av att arbeta som präst i församling, gärna som kyrkoherde eller i arbetsledande funktion. Tidigare arbete i utlandsförsamling kan vara meriterande. 

Övrigt
Eftersom samtliga anställda inom Svenska kyrkan i utlandet arbetar med barn och ungdomar kommer arbetsgivaren begära utdrag ur belastningsregistret som visas upp av slutkandidater vid intervjun. Sökande ska själv beställa utdraget via Polisens hemsida Observera att handläggningstiden är ca 2 veckor. Anställning förutsätter också att myndigheter i landet godkänner erforderliga tillstånd. 

Vi som arbetsgivare står för resa och försäkring för dig samt för ditt boende. 

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av
Avdelningschef Rickard Jönsson, 018/169689 och  biträdande avdelningschef Johanna Holmlund Lautmann 018/169951.

Fackliga representanter
Liselotte Rogberg, (Vision) och  Johan Engvall, (KyrkAs utlandskrets). Båda fackrepresentanter nås med fördel via mail.

Välkommen med din ansökan via knappen nedan. Även om du inte vet exakt när du kan vikariera så skicka gärna in ansökan och berätta att du är intresserad och ge så mycket information som möjligt om ungefärlig tid, språkkunskaper och så vidare. Ansökan ska innehålla personligt brev, cv och kopia på prästbrev. Bifoga även eventuellt intyg från den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen. 

Vi tar löpande in vikarier, så välkommen  att skicka in din ansökan. 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Lediga tjänster Svenska kyrkan i utlandet
Sista ansökningsdatum: 2021-09-30